<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solceller

Omvandla solens energi till el i din egen anläggning – och minska både klimatavtrycket och dina energikostnader över tid.

Jag vill skaffa solceller

Ren energi från solen

Solenergi är unikt bland de fossilfria energikällorna. Att producera solenergi är utsläppsfritt och har ingen inverkan på vare sig skog, vattendrag eller djurliv. Den är helt tyst och den lämnar inget avfall som behöver tas om hand.
Lär dig mer om solceller

Har du rätt förutsättningar för att producera solel?

Ta reda på om ditt hus har bra förutsättningar för solceller med hjälp av Solkartan. Hitta ditt hus, se hur stor takytan är och hur mycket inkommande solenergi taket kan fånga upp.

Till Solkartan

Kom igång med solceller

Kom igång med ett rent och snudd på underhållsfritt sätt att producera hållbar el, i en anläggning med lång livstid. Om du producerar mer el än du använder kan du sälja den och mata ut den på elnätet.

Vi guidar dig genom alla steg – från planering till elförsäljning.

Sälj din solel

När du själv inte använder all den el du producerar kan du sälja den till oss och mata ut den på elnätet.

Kringtjänster

Låt oss ta hand om administrationen kring din solelmätare och hjälpa dig med ansökningar för elcertifikat.