<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kringtjänster

Vill du minska pappersarbetet? Vi hjälper dig!

Solmätning och elcertifikat

Vill du slippa administrationen kring solceller? Låt oss ta hand om din solelmätare och hjälpa dig med ansökningar för elcertifikat.

Ansökan om elcertifikat

Vi hjälper dig med ansökningar till Energimyndigheten för elcertifikat (Cesar-systemet), bidrag och tillstånd. Vi hjälper dig också att ansöka om konto för utbetalning av elcertifikat.

Solmättjänster

Som ditt ombud skickar vi löpande dina timvärden via Ediel-trafik till Energimyndighetens Cesar-system, för beräkning och underlag för elcertifikatstilldelning.

Vid behov kan du också hyra 4#-mätare + GPRS-abonnemang och få hjälp med montering av mätaren från oss.