<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Dokument & blanketter

Är du företagare, klicka här.

Hållbarhet

Fossilfri uppvärmning

Färdplan för fossilfri konrrenskraft

Uppladdat 2019-07-04
Ladda ner pdf
Klimatbokslut

Klimatbokslut Mölndal Energi 2019

Uppladdat 2020-03-04
Ladda ner pdf
Hållbarhetsredovisning

Mölndal Energi hållbarhetsredovisning 2018

Uppladdat 2019-07-09
Ladda ner pdf