<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Dokument & blanketter

Är du företagare, klicka här.

Nyttiga dokument

Allmänna avtalsvillkor elnät privat

För Mölndal Energis elnätskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elnät NÄT 2012 K (rev 2) fr o m 2020-02-01

Uppladdat 2019-11-27
Ladda ner pdf
Avtalsvillkor elhandel privat

Mölndal Energis avtalsvillkor för elhandelskunder privat, gäller fr o m 2021-03-17

Uppladdat 2021-03-17
Ladda ner pdf
Allmänna avtalsvillkor elhandel privat

För Mölndal Energis elhandelskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elhandel EL 2012 K (rev 2) fr o m 2020-02-01

Uppladdat 2019-11-27
Ladda ner pdf
Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument

Gäller från och med 2020-02-01

För- och färdiganmälan

Om du ska installera el i vårt nät behöver vi veta det

Uppladdat 2019-09-10
Ladda ner pdf
Integritetspolicy

Integritetspolicy Mölndal Energi from 20180525

Uppladdat 2019-07-09
Ladda ner pdf
Elnätsföretagens årliga rapport

Om åtgärder enligt övervakningsplan 2021

Uppladdat 2021-03-08
Ladda ner pdf
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för koncernen Mölndal Energi

Uppladdat 2020-04-02
Ladda ner pdf
Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy för koncernen Mölndal Energi

Uppladdat 2020-04-02
Ladda ner pdf
Miljöpolicy

Miljöpolicy för koncernen Mölndal Energi

Uppladdat 2020-04-02
Ladda ner pdf

Mölndal Energi AB

Box 34, 431 21 Mölndal

 

Besök oss på:
Aminogatan 21,

431 53 Mölndal

Växel:031-86 65 00

Kundcenter:031-86 65 40

Våra öppettider:

Måndag och onsdag-fredag: 8.00-16.00

Tisdagar: 9.00-16.00