<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kontakt – Privatperson

Är du företagare, klicka här.

Mitt konsumentskydd

Är du inte nöjd? Säg det först till oss!

Självklart vill vi att du ska vara nöjd. Därför ska du först och främst vända dig till vårt Kundcenter om du är missnöjd eller har klagomål. De allra flesta ärenden reder vi faktiskt ut direkt per telefon.

Om du ändå inte blir nöjd finns tre instanser dit du kan vända dig och få ditt ärende prövat:

  1. Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  2. Allmän domstol (tingsrätt)
  3. Energimarknadsinspektionen.

Det finns också en av regeringen utsedd kontaktpunkt, Konsumenternas energimarknadsbyrå. Detta är en självständig byrå som informerar om och ger råd i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Man kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsument och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten. ARN rekommenderar sedan en lösning av tvisten.

Man kan också vända sig till ARN för att få information om nämndens praxis, d.v.s. hur man brukar resonera. Du kan läsa mer på ARN:s hemsida.

Energimarknadsinspektionen

Som konsument kan du vända dig till Energimarknadsinspektionen för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet, eller för att anmäla att elnätsföretaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. 

Mer information om Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se.

Dina rättigheter enligt lagen

I ellagen regleras allt som rör el och elhandel. Dina rättigheter som konsument regleras i Ellag, 11:e kapitlet.

Om du ångrar dig

Om du vill använda din ångerrätt kan du använda Konsumentverkets ångerblankett