Vi bryr oss

Mölndal Energi har ett stort ansvar som kommunalt energibolag. Det tar vi på största allvar. Det är därför vi är Sveriges första fossilfria energibolag.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Vårt mål: en hållbar framtid

Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är på väg. Efter många års intensivt och målmedvetet arbete är vi idag en fossilfri verksamhet som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vi sätter kontinuerligt nya mål för att minimera negativ påverkan och förstärka den positiva påverkan vår verksamhet innebär. Vi använder förnybara energikällor för att producera el och värme till våra kunder – och tack vare vår fossilfria produktion är våra egna utsläpp mycket låga.

I det moderna hållbara samhället är vår roll som samhällsfunktion ännu tydligare. Att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda produkter med hög leveranssäkerhet är avgörande för att samhället ska fungera. Vårt elnät har det lägsta priset av landets 290 kommuner (2022) och vi ligger över branschsnittet i kundnöjdhet.

Dessutom ersätter vår el och värme sämre alternativ, vilket innebär att vi minskar utsläppen av fossil koldioxid globalt. 2022 kunde hela 75 700 ton koldioxidutsläpp undvikas tack vare vår verksamhet. 

Vi ser en framtid

Forskningen, kommande generationer och våra kunder är eniga: Vi behöver en snabb omställning till en fossilfri värld. Och vi behöver den nu.

Ett årligt klimatbokslut

Varje år tar Mölndal Energi fram ett klimatbokslut som analyserar på vilket sätt vår verksamhet påverkar de globala koldioxidutsläppen.

Så kan du spara energi

Både klimatet och din plånbok tjänar på att du minskar din energiförbrukning. Här får du tips och råd om hur du kan använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.