<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Ta kontroll över dina elkostnader med ett timprisavtal

mölndal-energi-utsikt-mölndal

Intresserad av timpris?

Kul! Det gör att du kan påverka dina kostnader genom att välja när du dammsuger eller laddar din bil. Ett bra komplement till ett timprisavtal är vår app Watter där du kan följa din förbrukning. Du byter enkelt avtal genom att fylla i formuläret.

*För att ha ett timprisavtal behöver din bostad ha en elmätare med timmätning.