<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elnät

Mölndal Energi Nät AB ansvarar för all elöverföring inom Mölndals tätort och Pixbo. Vår elnätsverksamhet ska bedrivas på ett säkert och miljöanpassat sätt så att du som kund alltid känner dig trygg och nöjd.

Välj ämne och få offert!

Elanslutning

Oavsett om du ska starta upp ett bygge, behöver el till en tillfällig utomhuskonsert eller vill justera ditt abonnemang så löser vi det. Med rätt uppgifter från dig kan vi hjälpa dig snabbt och effektivt. Följ vår checklista för att få svar så snabbt som möjligt.

Avtal

Nyteckning

Startar du ett nytt företag i Mölndal, eller ska ditt företag flytta hit? Välkommen! Anmäl detta till oss för att få el, och i vissa fall även värme, till era lokaler. 

För att vi ska kunna få färdigt dina elavtal i tid behöver vi in anmälan om inflyttning minst 30 dagar i förväg. 

När du har skickat ert avtal till oss får du en avtalsbekräftelse via mejl samt en skriftlig avtalsbekräftelse via vanlig post inom två veckor.

Flyttanmälan

Ska ni byta lokaler? Här kan du göra flyttanmälan eller säga upp era elnätsavtal och fjärrvärmeavtal hos oss.

Tänk på att meddela oss den nya adressen dit slutfakturan ska skickas vid utflyttning.

Om era nya lokaler ligger i Mölndal eller Pixbo behöver ni teckna ett nytt elnätsavtal hos oss separat.

Kontakta oss och meddela när utflyttningen ska ske.

Producera el

Ditt företag kan bli helt, eller delvis självförsörjande på el. I många fall finns även förutsättningar för att producera betydligt mer el än företaget behöver - eller vill - använda och då kan ni utöka verksamheten och bli elproducenter.

Kabelutsättning

Innan du gräver

När du ska gräva är det viktigt att veta var elkablarna ligger så de inte skadas eller grävs av. Det är livsfarligt men kan också bli dyrt. Innan du påbörjar ett markarbete måste du först beställa en ledningsanvisning vilket du kan göra på Ledningskollen. Det är en kostnadsfri tjänst som förenklar planering och samordning av grävarbeten. Skapa ett konto och beställ ledningsanvisning och kabelutsättning på ledningskollen.se

Har en kabel blivit avgrävd eller blivit skadad? Har du akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid? Kontakta vår driftorganisation: 031-27 23 15.

Elnätspriser

Priserna för elnätsanslutning beror på om ni är säkringskund eller effektkund, och på om ni har låg- eller högspänning. Här finns aktuella priser för de olika tjänsterna.