<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

18 maj, 2017

Mölndal Energi har Sveriges 6:e lägsta pris för elnät!

Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB m fl. visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin 6:e plats av 290 undersökta elnät.

18 maj, 2017

Marknadskommentarer maj 2017

Rörligt pris Om prognoserna stämmer kommer det att levereras drygt 2 TWh nederbörd idag. Återstår att se om det verkligen blir så – det är väldigt mycket regn. Det mesta ska komma i Norge. I sådana lägen kan det ibland bli svårt för vattenkraftsproducenterna att behålla kontrollen över sin produktion men eftersom vi kommer från en nivå med låga tillrinningar bör det gå att hantera hyfsat väl den …