<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

22 jun, 2017

Mölndal Energi har beviljats nytt miljötillstånd

Mark- och miljödomstolen meddelade 12 juni villkoren för vårt nya miljötillstånd för Riskullaverket. Den förändring som ansökan avser innebär i huvudsak en utökning av de typer av bränslen som förbränns i Riskullaverket. Det tillkommande bränslet utgörs huvudsakligen av utsorterat och krossat träavfall, en resurs från närområdet. Vi avvaktar en förändring i Förordning (SFS 2013:253) om eldning av …

13 jun, 2017

Energiskatten på el höjs 1 juli 2017

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen höjs i två steg med start den 1 juli i år.

9 jun, 2017

Mölndal Energi har beviljats förlängt medlemskap i prisdialogen 2017

Vi har inom Prisdialogen tillsammans med ett representativt urval av våra kunder förankrat kommande prisförändring. Den huvudsakliga anledningen till prishöjningen är att den elproduktion som uppstår i samband med fjärrvärmeproduktionen genererar lägre intäkter på grund av fallande marknadspriser på el och elcertifikat. Fjärrvärmepriset för näringsidkare och konsument höjs i genomsnitt med 1,5 …

8 jun, 2017

Tack till alla pellekan-besökare på världsmiljödagen

Tack till alla som kom och besökte oss under familjefesten PelleKan i Stadsparken på Världsmiljödagen i måndags.