<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

14 jan, 2019

Mölndal Energi är ett fossilfritt företag

Vid årsskiftet uppnådde Mölndal Energi en viktig milstolpe i vår strävan mot att skapa ett hållbart samhälle. Vi är nu ett av de första energiföretagen i Sverige med fossilfri egen produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt fossilfria egna transporter. 

14 jan, 2019

Välbesökt julgransplundring 2019

Mölndal Energis julgransplundring blev även i år en succé som lockade både grannar och granar. Totalt kom under en kylig januaridag 1300 besökare, vilket är en tangering av fjolårets rekord. 

14 jan, 2019

Succé på årets julgransplundring 2019

Igår på tjugondag Knut hade vi vår årliga julgransplundring på Mölndal Energi. Vi tangerade besöksrekordet med 1300 besökare, trots det småbistra vädret. Mölndalsborna hade med ca 400 julgranar och fick se dem bli omvandlade till el och värme.

14 jan, 2019

Marknadskommentar januari 2019

Rörligt pris Sverige är uppdelat i fyra elområden som alla har sitt eget spotpris. Liknande indelningar finns i Norge och Danmark. Att man delar upp länder i olika elområden har främst att göra med att kapaciteten i näten inte är tillräcklig. I Sverige finns mycket vattenkraft uppe i norr medan elförbrukningen är som högst i den södra delen av landet. När kapaciteten inte räcker till uppstår …

7 jan, 2019

Välkommen på julgransplundring den 13 januari 2019

Ta med dig din gran (och granne) och kom på julgransplundring den 13 januari, kl 11:00-14:00 på Riskullaverket.