<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

19 mar, 2019

Färdplan för fossilfri uppvärmning överlämnad till regeringen

Under ett antal månader har aktörer från hela uppvärmningsbranschen samlats inom initiativet ”Fossilfritt Sverige” för att tillsammans komma fram till hur den svenska uppvärmningsmarknaden skall fortsätta utvecklas för att kunna bidra till Sveriges övergripande klimatmål. Nu har ”Färdplanen för fossilfri uppvärmning” överlämnats till regeringen och arbetet blev därmed officiellt.