<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

12 sep, 2019

För- och färdiganmälan för elinstallatörer

Om du är installatör och ska installera el i vårt nät behöver vi veta det. Då behöver vi få in en för- och färdiganmälan.

4 sep, 2019

Nu startar vi vårt kraftvärmeverk efter sommaren

Nu är dags igen för start av KVV. Det innebär som vanligt att vi utför en del driftprover för att ha en så säker anläggning som möjligt. Alla prover är …

4 sep, 2019

Mölndal Energi och Öresundskraft är klimatdialogens första medlemmar

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades Mölndal Energi tillsammans med Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen.