<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

7 feb, 2020

Prisjustering på grund av ändring från Svenska Kraftnät och ändrad kvotplikt för elcetrifikat

Den 1 januari 2020 höjde Svenska Kraftnät grundavgiften för elförbrukning från 0,50 EUR/MWh till 0,72 EUR/MWh. Detta blev klart i september förra året. Strax …

4 feb, 2020

Energimarknadsinspektionen på besök hos Mölndal Energi Elnät

Tisdagen 4 februari besökte fem representanter från Energimarknadsinspektionen Mölndal Energi. Under besöket berättade Mölndal Energi Elnät om sitt mål: noll …