<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Dokument & blanketter

Är du privatperson, klicka här.

Hur kan vi hjälpa dig?

Avtal och villkor

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet

Uppladdat 2019-07-04
Ladda ner pdf
Allmänna avtal elhandel

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet.

Uppladdat 2019-07-05
Ladda ner pdf
NÄT 2012 H

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Uppladdat 2019-07-09
Ladda ner pdf
NÄT 2012 N

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Uppladdat 2019-07-09
Ladda ner pdf
Särskilda villkor för försäljning av el

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare (rev)

Uppladdat 2019-07-04
Ladda ner pdf
Särskilda avtalsvillkor elhandel (foretag) - 20180101

Avtalsvillkor elhandel (företag)

Uppladdat 2019-07-09
Ladda ner pdf