El- & energiguiden

Tips och råd för företag, brf:er och organisationer.

Vad är profilkostnad och hur påverkar den ditt elavtal?

När du har ett fast avtal köper ditt elbolag in elen för dig via långtidskontrakt på terminsmarknaden. Men då din elförbrukning varierar över dygnet går det …

Så uppmuntrar du medlemmarna i bostadsrättsföreningen att spara el

I en bostadsrättsförening har du många olika gemensamma utrymmen som ska förvaltas. För att elkostnaden inte ska bli för betungande för föreningen är det bra …