Vad är profilkostnad och hur påverkar den ditt elavtal?

6 min
Henrik Lyngåker
24 jan, 2023

När du har ett fast avtal köper ditt elbolag in elen för dig via långtidskontrakt på terminsmarknaden. Men då din elförbrukning varierar över dygnet går det inte att säkra hela din elkostnad. Den delen som varierar och som behöver köpas till kallas profilkostnad.

Profilkostnad är kanske inget ord du hört eller använt förut. Det är egentligen ett elbranschord som elhandlare använder i sitt yrke. Nu när elpriserna är så höga har dock allt fler fått upp ögonen för hur elmarknaden fungerar och vill förstå varför det ser ut som det gör.

Profilkostnaden är något som i hög grad påverkar kostnaden för din el, men är även en anledning till att många elbolag inte längre erbjuder fastprisavtal.

Elhandelsbolagen köper el för dig

Elhandelsbolagen har ett ansvar att se till att det produceras lika mycket el som våra kunder förbrukar. När vi köper in el för rörliga avtal så görs det på spotprismarknaden, där priset sätts timme för timme och dag för dag.

El till fasta avtal köpts däremot främst via terminskontrakt på terminsmarknaden, på så sätt får även elbolagen en säkerhet.

Men elbolagen kan inte säkra upp sig helt då det finns vissa rörliga kostnader som tillkommer. En av dem är profilkostnaden.

Vad är profilkostnad för el?

Ordet profilkostnad kommer från förbrukningsprofil, alltså när och hur mycket el du förbrukar. Om du har en jämn förbrukning över dygnet är din profilkostnad låg. Om du däremot förbrukar mycket de timmarna när elpriset är högt är din förbrukningskostnad hög.

När ditt företag tecknar ett fastprisavtal med så brukar elhandlaren titta på hur er förbrukningsprofil ser ut. Den informationen använder man sen som underlag när det ska köpas in el på terminsmarknaden.

När el köps in på terminsmarknaden så görs det för en så kallad rak profil, alltså att lika mycket el förbrukas över dagen. Men så ser inte verkligheten ut, utan din elanvändning varierar över dygnet. Dessutom kan elbehovet ändras över tid, till exempel vid en expansion.

Därför kan ditt elbolag inte säkra upp hela din elförbrukning på terminsmarknaden, utan behöver köpa till el efter hand.

Varför är profilkostnad dyr nu?

Men om profilkostnaden alltid funnits, varför pratas det om den nu? Anledningen är de höga elpriserna och att de varierar så kraftigt över dygnet. Profilkostnaden kan alltså bli väldigt hög om du använder el när den allmänna elförbrukningen och priserna är som högst.

Profilkostnad för privatpersoner och företag?

För privatpersoner pratar man sällan om profilkostnad, utan det är något som bakas in i elpriset. Dessutom ser privatpersoners förbrukningsprofil rätt likadan ut.

Profilkostnaden är ofta inbakad i det fasta elpriset för företag och påverkar då egentligen inte ditt företag direkt. Till skillnad från privatpersoner så har företag ofta hög elförbrukning och förbrukningsprofilen varierar stort beroende på vad man har för verksamhet. Därför kan också profilkostnaden variera och vara väldigt hög.

När elpriset är så här volatilt så får elbolagen stå med en hög risk och många har därför valt att sluta sälja vanliga fasta avtal. Som företagskund går det ibland att säkra delar av elavtalet (terminskontraktet) medan andra delar (profilkostnaden, elcertifikat, områdespris med mera) blir kvar som rörliga. I den här artikeln förklarar jag mer om varför elbolag slutat med fastprisavtal och vad ditt företag har för alternativ.

Varför ska jag bry mig om profilkostnaden?

Ingår profilkostnaden inte i ditt fasta avtal så är det bra att sträva efter en så jämn förbrukning som möjligt över dygnet, annars kan profilkostnaden bli en dyr del på din elfaktura.

Om profilkostnaden ingår i ditt fasta elavtal så kan du pusta ut, till viss del. Många elhandelsbolag kämpar just nu med fasta elavtal som tecknades när elpriserna var låga och går back på kunder med höga profilkostnader.

Om du vill ha en god relation med ditt elbolag och ha möjlighet att teckna förmånliga avtal även framöver, kan det därför vara klokt att försöka dämpa dina profilkostnader genom att jämna ut din elförbrukning, även om du själv inte påverkas av det direkt.

Viktigt för att undvika elbrist och höga elpriser

Det är också viktigt ur samhällssynpunkt att jämna ut din förbrukning. I skrivande stund har vi en väldigt tuff situation i vårt elsystem. Dels har vi väldigt höga elpriser, dels finns det en risk att man kan behöva stänga av strömmen för vissa elanvändare i vinter.

För att dämpa elpriserna och för att minska risken för elbrist behöver vi spara el och jämna ut vår elförbrukning över dygnet. Det är nämligen när elanvändningen är som högst som priserna blir högst. Det är också då som risken för elbrist är som störst.

Även om ditt företag inte drabbas av läget ekonomiskt är det bra att ta ditt samhällsansvar och bidra där du kan. Som plus i kanten kan du minska effektkostnaden till ditt elnätsföretag och elkostnaden allmänt.

Håll dig uppdaterad om elmarknaden

Varje månad gör vi en spaning om läget på elmarknaden och elpriserna nu och framåt. Vill du hålla dig uppdaterad kan du välja att prenumerera på dem och få dem direkt till mailboxen.

Läs våra marknadskommentarer

Så väljer du elhandelsleverantör

Här kan du ladda ner en guide om hur du väljer elhandelsleverantör till företaget.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen