Varför erbjuder inte elbolag fastprisavtal just nu?

6 min
Kenneth Karlsson
15 nov, 2022

Kanske har du hört att det är få elbolag som erbjuder fastprisavtal på el just nu, både till företags- och privatkunder. Som företagskund finns det dock delar i avtalet som går att prissäkra. Här förklarar jag varför det ser ut så och vad som är bra att tänka på.

Din elkostnad är uppdelad på två elfakturor: en från ditt elnätsbolag och en från ditt elhandelsbolag. Det är den sistnämnda du kan styra över genom att välja mellan olika avtalsformer som rörligt avtal, fastprisavtal och timprisavtal.

Vad innebär ett fastprisavtal?

Med ett fastprisavtal får du betala samma summa per förbrukat kilowattimme varje månad. På samma sätt som när du binder ett lån hos banken betalar du en summa för den här säkerheten eftersom elbolaget tar risken i ditt ställe.

Hur funkar det när elbolag säljer fastprisavtal?

Ditt elpris består av flera delar, något som jag förklarar lite mer fördjupat här. 

Har du ett rörligt elavtal är en del av kostnaden spotpriset. Det sätts timme för timme på elmarknaden Nord Pool. När du har ett fastprisavtal handlar ditt elbolag el på terminsmarknaden. Utifrån vad du brukar förbruka så säkrar elbolaget upp den mängden el på långtidskontrakt, och får därmed även själva en säkerhet.

Det låter enkelt och inte särskilt riskabelt för elbolagen, men utöver spotpriset och terminspriset tillkommer flera kostnader som områdespris, elcertifikat, ursprungsgarantier och Svenska kraftnäts kostnader. De är rörliga och har också gått upp det senaste, men den största osäkra delen är profilkostnaden.

Så påverkar profilkostnaden ditt fasta avtal

Som elbolag har vi ett ansvar att se till att det produceras lika mycket el som våra kunder förbrukar. Detta gör vi genom att köpa in samma mängd el. Det är därför vi gärna vill se din förbrukningsprofil när vi tecknar ett nytt avtal med dig som företagskund, för att se hur mycket du tidigare har förbrukat och när.

När vi köper ett terminskontrakt gör vi det mot en helt rak förbrukningsprofil, men i verkligheten förbrukar du inte lika mycket el jämnt över dygnet. Det innebär att vi behöver köpa till el för de timmar när det förbrukas mer el. Denna del kallas profilkostnaden. Utöver det kan elförbrukningen också ändras, till exempel om ni expanderar verksamheten eller det blir en ovanligt kall vinter. Även den elen behöver köpas till löpande.

När elpriset var mer stabilt var det enklare för elbolagen att räkna på profilkostnaden. Nu har elpriset gått upp till nivåer som få kunnat förutse och då går många elbolag back på de fastprisavtal de tecknat tidigare.

Områdespriset – större skillnader än någonsin

En annan del som varierat stort är områdespriset. Sverige är uppdelat i fyra elområden som alla har separata elpriser. Tidigare var det inte så stor skillnad mellan priserna, men sedan drygt ett år tillbaka har de skiljt sig rejält mellan söder och norr. Områdespriset, även kallat epad, är något man som företagskund kunnat prissäkra i sitt fasta avtal, eller lägga utanför som en rörlig del. Tidigare har det inte gjort så stor skillnad, men när områdespriserna nu skiljer sig så mycket så innebär även dem en stor risk.

Kostnaden för att säkra sitt avtal ökar

Det är alltså säkerheten för kostnaderna utanför terminskontraktet som elbolagen behöver ta betalt för. Ingen vet riktigt hur elpriset kommer att röra sig framöver, men det mesta pekar på att det lär bli flera gånger högre denna vinter än förra.

Det innebär att elbolagen får stå med en stor risk om de erbjuder fastprisavtal, en risk de behöver ta betalt för.

För både sina kunders och sin egen skull har därför många elbolag valt att sluta erbjuda fastprisavtal. Det blir helt enkelt för dyrt för kunden och för osäkert för elbolaget.

Som företagskund går det däremot ibland att säkra vissa delar av avtalet.

Möjligt att binda terminspriset

Även om ditt företag inte kan få ett vanligt fast elavtal finns det fortfarande många elbolag som kan binda en del av priset, nämligen terminspriset.

Terminspriserna har legat väldigt högt under hösten, men för dig som gärna vill ha tryggheten som ett fast pris ger kan det vara en bra lösning. Då ligger terminspriset som ett stabilt block i ditt elpris med de övriga delarna som rörliga.

Är du nyfiken på om det skulle passa ditt företag att binda terminspriset? Hör av dig till mig och mina kollegor så kan vi tillsammans se om detta är det bästa valet för ditt företag, brf eller organisation.

Läs mer och teckna elavtal här

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen