Företagsavtal el: så här är elhandelspriset uppbyggt

8 min
Kenneth Karlsson
18 okt, 2022

När elpriset diskuteras på nyheterna har du säkert hört termen spotpris. Spotpriset är det pris som sätts för produktionen av elen på elmarknaden Nord Pool, men spotpriset är bara en del av din elkostnad. Här kommer jag gå igenom de andra delarna av elhandelspriset.

Elproduktion: spotpriset och terminspriset

Spotpriset är som sagt priset för elen som sätts på elmarknaden Nord Pool, dag för dag och timme för timme. Med ett ”vanligt” rörligt elavtal får du betala ett månadsmedel för spotpriset, medan du med ett timprisavtal får betala vad elen kostar just den timmen du förbrukar den.

Med ett fastprisavtal köper ditt elbolag ett långtidskontrakt för elproduktion på terminsmarknaden och säkrar på så sätt ditt elpris långsiktigt. Alla delar går dock inte att säkra och det är därför många elbolag i skrivande stund inte erbjuder fastprisavtal.

Profilkostnad

Har du ett fast elpris tillkommer en profilkostnad. Det är den kostnad du betalar för att säkra ditt avtal. När elbolaget köper ett terminskontrakt är det för en jämn förbrukning över dygnet. I verkligheten förbrukar vi olika mycket el över dygnet och därför behöver ditt elbolag köpa till el de timmar när ni förbrukar mer. Dessutom kan det ske oväntade förändringar i ert förbrukningsmönster, till exempel om ni expanderar eller om det blir rejält kallt.

Profilkostnaden innebär därför en risk för ditt elbolag. Därför behöver de ta en avgift för den vid ett fastprisavtal.

Områdespris

Kanske har du hört att priset varierar i Sverige? Landet är uppdelat i fyra elprisområden som alla har separata spotpris. Uppdelningen är gjord utifrån de fysiska begränsningar som finns i olika delar av transmissionsnätet. Över lag är elen billigare i norr som har mer elproduktion. Tidigare var det inte så stora prisskillnaden mellan områdena, men det senaste året har det skilt sig väldigt mycket där södra Sverige närmat sig elpriserna i Europa.

Här kan du läsa mer om hur elområden påverkar elpriserna.

Elcertifikat

Elcertifikat finns för att främja förnybar energiproduktion i Sverige. När en elproducent producerar förnybar el får producenten ett elcertifikat av staten som den sedan kan sälja till aktörer med så kallad kvotplikt, bland annat privatpersoner och företagskunder. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till producenterna av förnybar el.

Som företagskund behöver du inte själv aktivt köpa elcertifikat, utan det gör ditt elbolag åt dig, och lägger till kostnaden på din elhandelsfaktura.

Ursprungsgarantier

I olika elavtal ingår mer eller mindre mängd förnybar el. Vi på Mölndal Energi till exempel har  fossilfri el i vårt standardavtal men erbjuder också förnybar el som ett tilläggsavtal.

Vissa tycker det här är konstigt, hur kan vi garantera fossilfri eller förnybar el när vi inte kan styra vilka elektroner som kommer till just din fastighet? Jo, det är tack vare ursprungsgarantier.

Som ditt elbolag köper vi då den mängd ursprungsgarantier som krävs för att täcka ditt företags elförbrukning. På så sätt ser vi till att samma mängd el som ni använder också produceras från fossilfria eller förnybara energikällor. Det innebär en kostnad som ingår i ditt elhandelspris om du valt förnybar el. Hur stor den är varierar från månad till månad.

Svenska Kraftnäts kostnader

I ditt elpris ingår också en kostnad till Svenska Kraftnät för effektreserv, reglerkraft och balanskraft.

Balanskraft

För att säkerställa att du kan få den mängden el du behöver varje dag och varje sekund finns det stödsystemen för att balansera elsystemet. De säkerställer också att elnätet fungerar som det ska och är väldigt viktiga.

Spotpriset beräknas en dag i förväg. Från att det har beräknats till att det faktiskt ska levereras kan det hända mycket. Till exempel kan det bli kallare än vad prognoserna förutspådde och då förbrukas det i regel mer el (efterfrågan ökar). För att hantera detta har vi något som heter balanskraft, och som namnet antyder är syftet att balansera produktionen och förbrukningen. 

Reglerkraft

Om något oförutsägbart händer, till exempel att ett vattenkraftverk går sönder och inte kan producera el som planerat, måste man snabbt hitta en annan produktionskälla som kan täcka det behovet av el. Detta är reglerkraften. Den står redo att hela tiden kunna kopplas på ifall det snabbt skulle behövas.

Effektreserv

Sist, men inte minst, har vi effektreserven. Den hjälper till när behovet är mycket större än vad som är normalt, vilket är kalla vinterdagar. Det här sker bara några gånger per år, och vissa år sker det inte alls. De aktörer som står redo att producera mer eller förbruka mindre el får en ersättning för det.

Kostnader hos ditt elhandelsbolag

Som hos alla företag har även ditt elhandelsbolag kostnader som måste täckas, till exempel löne- och faktureringskostnader. Den här kostnaden tillkommer utanpå övriga kostnader och det är den delen du kan förhandla med när du väljer mellan olika elbolag.

Hur redovisas din elkostnad

Beroende på vilket elbolag du har så kan dessa saker redovisas olika. Ibland redovisas någon eller några separat och ibland bakas de ihop. Till exempel läggs kostnader hos ditt elbolag ibland i en fast månadsavgift, ibland bakas den in med den rörliga avgiften.

Hur jämför jag offerter?

Eftersom både offerter och fakturor redovisas på olika sätt kan det vara svårt att jämföra priset mellan olika elbolag. När du gör det kan jag rekommendera att du tittar på jämförelsepriset som alla elbolag måste redovisa. I det priset ingår både månadsavgiften, det rörliga spotpriset och alla de andra kostnaderna och påslagen.

Förutom priset finns det fler saker som kan vara bra att väga in i valet av elbolag, som om du vill ha fossilfri el, vilken annan service elbolaget erbjuder med mera. För att hjälpa dig på vägen har vi tagit fram en excelmall som du kan använda när du jämför elbolag, ladda ner den nedan.

Har du några frågor om Mölndal Energis elavtal så är du varmt välkommen att höra av dig till mig och mina kollegor.  

Läs mer och teckna elavtal här

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen