Så uppmuntrar du medlemmarna i bostadsrättsföreningen att spara el

4 min
Peter Öhman
3 jan, 2023

I en bostadsrättsförening har du många olika gemensamma utrymmen som ska förvaltas. För att elkostnaden inte ska bli för betungande för föreningen är det bra om alla medlemmar hjälps åt. Men hur får man sina grannar att spara el när elkostnaden inte syns direkt på deras egen faktura?

Varför ska vi spara el?

I skrivande stund har vi rekordhöga elpriser. Detta har de flesta hört och du kanske tänker på hur det påverkar ditt eget hushåll, men det drabbar även bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Även om det inte landar direkt på din egen elräkning kan det innebära att din förening inte har råd att göra framtida investeringar eller behöver höja medlemsavgiften. Därför är det viktigt att tänka steget längre och även spara på elen i de gemensamma utrymmena.

Utöver att minska föreningens kostnader finns det fler anledningar till att vi alla behöver spara el, även om du har ett fastprisavtal. Genom att spara el på samhällsnivå kan vi nämligen dels få ner de höga elpriserna, dels minska risken för elbrist i vinter.

Snabba och långsiktiga sätt att spara el

Det som ger störst effekt på föreningens elkostnad är att se över den gemensamma fastigheten och energieffektivisera den. Det kan handla om allt från att byta tvättmaskiner till installation av solceller.

Det innebär dock ofta åtgärder som kräver resurser och tar tid. När vi behöver spara el här och nu handlar det i stället om att ändra sina vanor och bli mer energismart.

Att bli mer energismart kräver en viss ansträngning. Då det är svårare att engagera sig i saker som inte rör ens eget hushåll kan det behövas lite extra stöd och uppmuntran till medlemmarna. Här kommer mina tips.

Identifiera var ni kan spara el

Ett första steg är att fundera var ni kan spara el. Här har vi samlat tips och råd på hur man kan spara el och energi i bostadsrättsföreningen. Längst ner finns en guide att ladda ner.

Har ni en gemensam tvättstuga? Där kan ni hjälpas åt att spara el. Garage? Samma sak där. Hitta platser där det går att dra ner på elanvändningen genom att tänka smart.

Den klassiska lappen

När ni identifierat var det går att spara el så är nästa steg att informera medlemmarna. Fundera på vilka kommunikationsvägar ni har med medlemmarna. Den beryktade arga lappen har vi alla varit med om, men i det här fallet så skulle jag rekommendera en lapp som snarare är uppmuntrande och informerande. Sätt informationen där den behövs, till exempel i tvättstugan. Har ni i stället en intern webbsida eller nyhetsbrev kan ni använda det.

Skriv att vi gör det här tillsammans för att inte belasta föreningens resurser, slippa höja avgiften, men också för att få ner elpriserna och minska risken för elbrist och strömavbrott.

Ge sedan konkreta tips på vad man ska tänka på. Till exempel: tvätta fulla tvättmaskiner, kör lägre temperaturer och använd ECO-program. Använd inte bastun kl 06-11 och kl 16-18 på vardagar när belastningen på elsystemet är som störst.  

Hjälp till med kunskap

Många vill spara el men vet kanske inte hur. Då är det lätt att bli stressad och inte göra något alls i stället. Ta då hjälp av varandra. Ofta finns det någon i föreningen som har mycket kunskap om el och energi. Bjud in till en elspar-fika och byt tips med varandra.

Det finns också mycket kunskap att ta del av på nätet. Vi har till exempel samlat elspartips till privatpersoner här och elspartips till företag och bostadsrättsföreningar här.

Guide: Spara el i bostadsrättsföreningen

Ladda ner vår guide med tips och råd om hur du kan spara el i din bostadsrättsförening.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen