<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Uppvärmningen kan kosta dig mer än hela ditt husbygge

4 min
Daniel Gustafsson
21 sep, 2019

Det kanske låter konstigt, men det är faktiskt sant. Därför är det särskilt viktigt att tänka till kring valet av värmesystem i god tid innan du börjar bygga. Det är nu du har chansen att välja rätt – och förbereda dig för framtiden så gott det går.

Det märks på kontot när man bygger hus. Utöver tomten och huset ska du betala för bygglov, VA-anslutning, markläggning, besiktning och mycket mer. Till slut kanske det känns som att ett bra värmesystem är ett billigt värmesystem. Men tänk på att ditt hus kommer att stå kvar länge och att det varje dag kommer att förbruka el, varmvatten och värme.

Faktum är att under ditt hus totala livslängd kan kostnaden för uppvärmning bli högre än kostnaden för hela byggprojektet. Så även om värmesystemet ser ut som en utgift som alla andra idag är det en investering som kommer att påverka husets ekonomi varje dag under många decennier framöver.

Det är svårt att förutspå hur framtidens energimarknad kommer att se ut. Men några saker kan vi lära oss av historien och några saker kan vi anta om framtiden.

Misstagen dina morföräldrar gjorde

Ditt hus kommer med största sannolikhet ha en betydligt lägre uppvärmningskostnad under sin livstid än de som byggdes för 70 år sedan. 50-talsvillan är sämre isolerad och har gått igenom oljekrisen på 70-talet och trenden med direktverkande el som blev en konsekvens av den. Dessa två uppvärmningssätt, oljepanna och direktverkande el, blev dyra historier för sina ägare.

Historien visade att man relativt enkelt kan byta ut oljepannan mot någon annan värmekälla – om man har ett vattenburet system. Därför är det en god investering för framtiden att välja ett vattenburet värmesystem som är flexibelt och enkelt kan anslutas till en ny energikälla om förutsättningarna ändras.

Ställ krav på effektivitet

En undersökning som gjordes bland husleverantörer visade att endast 20% av husköpare frågar om uppvärmning och energieffektivitet. Välisolerade väggar, tak, dörrar och fönster ger dig bättre förutsättningar för att klara dig med mindre värme. Ställ krav på att huset ska klara en riktigt låg energiförbrukning, det kommer att göra dig mindre beroende av elpriserna i framtiden.

Tänk på miljön

Hur du väljer att värma upp ditt hus har stor påverkan på vår miljö. En fjärdedel av Sveriges totala energianvändning går till våra boenden. Av den siffran är cirka 80% värme och varmvatten. Det finns all anledning att tro att vi kommer att behöva ta ännu mer ansvar för miljön i framtiden och att förnybara energikällor kommer att premieras. Några enkla val du kan göra för att vara snäll mot miljön är att välja el från förnybara källor, installera solfångare och undvika fossila bränslen.

 

Jag vill prata med en specialist om fjärrvärme

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen