<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

Elnät

5 jun, 2020

Mölndal Energi har Sveriges näst lägsta pris för elnät 2020

Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB med flera visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin …

19 maj, 2020

Intervju från Hållbarhetsredovisning 2019: Framtidens elnät

I vår Hållbarhetsredovisning för 2019 intervjuade vi ett antal kunder och medarbetare. I denna intervju berättar Per Hoflund, chef för elnät Mölndal Energi Nät …

4 feb, 2020

Energimarknadsinspektionen på besök hos Mölndal Energi Elnät

Tisdagen 4 februari besökte fem representanter från Energimarknadsinspektionen Mölndal Energi. Under besöket berättade Mölndal Energi Elnät om sitt mål: noll …