El- & energiguiden

Tips och råd för privatpersoner.

Hur påverkar negativa elpriser mig med solceller?

Den senaste veckan har det stundtals varit negativa spotpriser dagtid, vilket är mycket ovanligt. Om du är en av de som installerat solceller på taket så …

Hur hänger elpriset och gaspriset i Europa ihop?

För andra vintern i rad har december bjudit på rekordhöga elpriser. Anledningarna är många, men de största är kriget i Ukraina och de höga priserna på …

Varför exporterar Sverige el om vi behöver den själva?

Sverige har en god produktion av el och exporterar delar av den till Europa. Samtidigt har vi det senaste året stundtals haft rekordhöga elpriser och det talas …

Hur kan det bli negativa elpriser?

Efter en period med nya höjdrekord har elpriset gått ner rejält den senaste veckan, där det vissa timmar till och med varit negativa elpriser. Varför är det så …

Allt du behöver veta om spotpriset på el

Elpriset varierar över året, men hur bestäms egentligen spotpriset? Varför skiljer sig spotpriset från det faktiska elpriset du betalar? Påverkar spotpriset …

Varför är elpriset så högt?

Uppdaterad 21 oktober 2022 Antagligen har du hört elpriset debatteras i media. Kanske har du också reagerat över ovanligt höga elräkningar. Har du rörligt …

Hur fungerar marginalprissättning på elmarknaden?

På den svenska elmarknaden styrs elpriset av tillgång och efterfrågan. Men beroende på vilken energiform som används för att producera elen kan priset variera …