Varför är elpriset så högt?

6 min
Henrik Lyngåker
20 nov, 2021

Uppdaterad 21 oktober 2022
Antagligen har du hört elpriset debatteras i media. Kanske har du också reagerat över ovanligt höga elräkningar. Har du rörligt elavtal så styrs ditt elpris av läget på elmarknaden. I den här artikeln ska jag kortfattat förklara varför elpriserna varit höga till och från sedan sommaren 2021.

Har du ett fast elavtal så påverkas inte din elräkning av de höga priserna utan då betalar du ditt avtalade elpris som vanligt. Har du däremot ett rörligt elavtal så påverkas ditt elpris, oavsett vilket elbolag du har, av läget på elmarknaden.

Det rörliga priset sätts på elmarknaden

Spotpriset sätts dag för dag och timme för timme på den nordiska elbörsen Nord Pool. Detta styr sedan vilket rörligt elpris som ditt elbolag kan ta ut av dig.

Elpriset styrs av utbud och efterfrågan. Vi har marginalprissättning vilket innebär att den sista producerade kilowattimmen sätter priset. Eftersom Sveriges elnät sitter ihop med resten av Norden och Europa, och el säljs och köps över landsgränser, så påverkas elpriset inte bara av vad som händer i Sverige utan även av läget i Europa. 

Det är inte ovanligt att det rörliga elpriset går upp och ner över året. Med ett rörligt elavtal så kommer du att stöta på pristoppar, men också stunder när elpriset är riktigt lågt. I början av 2021 såg vi till exempel en period med riktigt låga priser, till och med negativa elpriser som sen vände till (då) rekordhöga priser samma sommar. 

Ditt elområde påverkar ditt elpris

Sverige är uppdelat i fyra elområden och vilket elpris du betalar styrs av var du bor. 

Något som stuckit det senaste året är att elpriserna i de olika elområdena skilt sig alltmer åt. Den främsta anledningen är att det varit problem att föra över el från norra till södra Sverige. Därför har elpriserna i elområde 3 och 4 varit mer lika Europas elpriser än priserna i Sveriges elområde 1 och 2.

fyra-elomraden-med-text

Därför är elpriserna höga nu

Varför har vi sett så höga elpriser sedan hösten 2021? Det finns inte en anledning till detta, utan det är flera olika saker som samspelat. Här är de främsta anledningarna:

  • Rekordhöga priser för framförallt gas, men även kol och utsläppsrätter i Europa. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har gaspriserna skenat då Ryssland är en stor exportör av el. Detta pressar upp priserna på el över lag.
  • Norden är väldigt beroende av vattenkraft. Både 2021 och 2022 har det regnat mindre än normalt, framförallt i södra Norge, vilket gjort att vi haft låga nivåer i vattenkraftens vattenmagasin. 
  • Flera kärnkraftsreaktorer har varit nedstängda längre än planerat för reparationer med mera, både i Sverige och utomlands. Att vi lagt ner reaktorer i Sverige och Europa har också gjort att vi har mindre väderoberoende elproduktion. 
  • Det har varit problem med att föra över el från norra till södra Sverige.
  • Det har inte varit tillräckligt med vind för att väga upp ovan nämnda utmaningar, både i Sverige och Europa.

Fortsatt höga elpriser i vinter

I september 2022 nådde elpriserna rekordhöga nivåer och priserna väntas bli fortsatt höga eller ännu högre i vinter.  

Trots att vi haft höga elpriser sommartid så är det främst vintertid som många känner av de dem. Anledningen är att vi förbrukar mycket mer el höst och vinter än under sommaren. Framför allt om du bor i en eluppvärmd villa.

Det är inte ovanligt att elpriserna är höga vintertid då efterfrågan på el är stor. Av den, och ovan nämnda anledningar, så ser det därför ut som att det kan bli en riktigt dyr vinter. 

Vädret spelar en stor roll och det finns en möjlighet till lägre elpriser om vintern blir varm, regnig och blåsig. Då kan vatten- och vindkraftverken producera el för fullt och vi kommer inte att behöva lika mycket el till uppvärmning. 

Följ våra marknadskommentarer

Detta var en generell beskrivning av det senaste årets höga elpriser. Vill du hänga med i utvecklingen på elmarknaden? Läs våra marknadskommentarer där jag en gång i månaden sammanfattar elpriserna och läget på elmarknaden. Prenumerera för att få dem direkt till din mail.

Läs mer och prenumerera

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen