<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur påverkar negativa elpriser mig med solceller?

7 min
Henrik Lyngåker
8 jun, 2023

Den senaste veckan har det stundtals varit negativa spotpriser dagtid, vilket är mycket ovanligt. Om du är en av de som installerat solceller på taket så kanske du känt viss oro. Betyder det här att du får betala för elen du säljer? Det korta svaret är kanske, men med största sannolikhet tjänar du ändå på din överskottsel. Här förklarar jag varför.

Hur kan det kosta pengar att sälja el?

Det låter väldigt konstigt att det kan kosta pengar att sälja el, men det är faktiskt sant. Spotprisetelmarknaden Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan. Är tillgången låg och efterfrågan hög, till exempel kalla stilla vinterdagar, går elpriset upp. Är tillgången däremot hög och efterfrågan låg, till exempel varma blåsiga vårdagar, så blir priset lågt.

När det blir minuspriser på el produceras det mer el än vad som behövs. Anledningen är att vindkraftverk och solceller alltid producerar för full kapacitet. Är det då soligt och blåsigt så kan det till och med produceras för mycket el. Tidigare har vi sett negativa elpriser på natten när efterfrågan är låg, att man nu ser det på dagen är däremot ett nytt fenomen.

Här berättar vi mer om negativa elpriser.

Får jag betala för min sålda solel?

Om du får betala för din sålda el beror på vilket avtal du har med ditt elbolag. Det vanligaste upplägget, som vi på Mölndal Energi har, är att vi köper solel från våra kunder till spotpriset.

Säljer du din solel till spotpriset så är svaret ja, du får betala för din sålda överskottsel när det är negativa spotpriser. Men, och detta är ett stort men, det betyder inte att du går back på din exporterade el.

Som mikroproducent får du nämligen skattereduktion på 60 öre för varje såld kWh, plus nätnytta från ditt elnätsbolag. Hur stor nätnyttan är varierar, men i vårt nät är nätnyttan 4 öre/kWh. Då får du alltså 64 öre per exporterad kWh utöver det du säljer elen för till ditt elbolag.

När elpriset varit som lägst den senaste veckan så var den -6 öre/kWh. För varje såld kilowattimme solel så gick du alltså som minst plus 58 öre (i vårat nät).

Ska jag stänga av solcellerna vid negativa elpriser? 

Jag fick frågan från en orolig kund om man ska stänga av sina solceller när det är negativa elpriser. Mitt svar är nej, det kommer du inte tjäna på.

Dels behöver minuspriserna bli på över 64 öre för att du faktiskt ska gå back på elen du säljer. Dels så tjänar du fortfarande på att använda din egenproducerade el istället för att köpa den. För även om det är negativa spotpriser så får du inte pengar för att använda el då dina elkostnader består av mer än spotpriset.

Du sparar alltså inte pengar på att stänga av dina solceller.

Hur ska jag göra om det blir negativa elpriser?

Mitt råd är att passa på att använda din solel. Kör en tvättmaskin eller ladda bilen. Och ta det lugnt. För även om det varit ovanligt många timmar med negativa elpriser det senaste så kommer de inte göra så stor skillnad i slutet av månaden. En längre period av lägre priser påverkar visserligen den förväntade återbetalningstiden för solcellsanläggningen. Samtidigt har vi sett att elpriserna pendlat alltmer både upp och ner. Så att det är låga elpriser nu påverkar inte nödvändigtvis lönsamheten långsiktigt. 

En gammal sanning är att det du tjänar mest på med solceller är att slippa köpa elen. När du köper el betalar du nämligen utöver spotpriset även elnätsavgift, energiskatt, elcertifikat, moms med mera. Här kan du läsa mer om elprisets delar.

Den sanningen har delvis utmanats av de höga elpriserna, framförallt om du tecknat ett fastprisavtal till ett lågt pris men säljer solelen till spotpriser. Men för det mesta ligger lönsamheten främst i att du kan använda din egenproducerade el istället för att köpa el.

Kommer det fortsätta att bli negativa elpriser på dagen?

I Europa har negativa elpriser blivit allt vanligare då de har mycket solceller och vindkraft som alltid producerar för full kapacitet. Här i Sverige har vi mycket vindkraft, plus att solelproduktionen växer, även om den än så länge bara står för drygt 1 procent av elproduktionen. Men tack vare att vi har så mycket vattenkraft så kan vi för det mesta undvika negativa priser, då man kan reglera vattenflödena och välja att producera när elen behövs.

Det som gjorde att vi nu fick negativa elpriser dagtid var en kombination av låg efterfrågan på grund av värme och långhelg, mycket solelproduktion i Europa, mycket vindkraftsproduktion samtidigt som vårfloden kom. När vårfloden kommer måste man nämligen producera viss el för att vattenflödena inte ska bli för höga.

I Europa kan negativa elpriser dagtid komma att bli vanligare. Här i Sverige så lär dock de negativa elpriserna främst dyka upp nattetid. Det är mycket som händer på elmarknaden just nu, vill du hålla dig uppdaterad så kan du följa våra marknadskommentarer där vi varje månad sammanfattar läget och tittar på elpriserna.

Så mycket tjänar du på dina solceller

Ladda ner vår mall och håll koll på hur mycket du tjänar på dina solceller, månad för månad och år för år.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen