<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur mycket kan man spara med solceller?

5 min
Anders Averdal
14 aug, 2021

Genom att bli mikroproducent av solel minskar du dina elräkningar. Men hur mycket pengar rör det sig om egentligen? I den här artikeln beskriver jag solcellers lönsamhet och hur du räknar ut vad du kan spara på att producera egen solel. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide om solceller.

Det finns tre frågor du behöver ställa för att räkna ut hur mycket du sparar med solceller:

  1. Vad är din elkostnad och förbrukning?
  2. Hur mycket solel kan du producera?
  3. Vilka intäkter genererar solcellerna?

Elkostnad och förbrukning

Elpriset består av flera delar. Dels betalar du en elnätsavgift till elnätsbolaget som äger de fysiska kablarna som elen transporteras i. Dels betalar du ett energipris till elhandelsbolaget för elen du förbrukar. Inbakat i dina två elräkningar finns även moms och energiskatt.

Alla fyra kostnaderna styrs av hur mycket el du förbrukar och minskar du din elförbrukning kan du alltså minska alla fyra kostnader.

Solcellsproduktion

För att veta hur mycket solel du kan producera behöver du känna till hur stor anläggning du kan ha. Här kan du läsa mer om ditt taks förutsättningar. Det krävs cirka 5 m2 solpanel för att få en effekt på 1 kW. En anläggning med 1 kW producerar ungefär 900 kWh per år.

Exempel: En villaanläggning som är 24 m2 och har 5 kW effekt producerar ungefär 4 500 kWh per år.

Räkna ut hur mycket du kan spara med solceller

För att veta hur mycket du kan spara med solceller behöver du räkna ut din totala elkostnad per kWh.

Gör så här:

Addera elnätskostanden (kr) med elhandelskostnaden (kr) och dividera sedan den summan med den förbrukning (kWh) du har.

Tänk på att din totala elkostnad per kWh kan se olika ut från månad till månad då din förbrukning och ditt elpris (om du har rörligt elprisavtal) varierar. Därför är det bra att räkna ut ett genomsnitt för flera månader, framförallt sommarmånaderna då du främst kommer producera solel.

När du fått fram din totala elkostnad per kWh (kr) multiplicerar du den med mängden el din potentiella solcellsanläggning kommer att producera (kWh) under ett år. Då får du fram hur mycket du skulle kunna spara med hjälp av solceller.

Intäkter från överskottsel

Som du förstår är detta en uppskattning, det går inte att säga en exakt summa innan du installerat solcellerna. En anledning är att det inte går att veta hur elpriset kommer att se ut i framtiden. En annan anledning är att det kan vara svårt att veta hur mycket av elen du själv kommer att förbruka, och hur mycket du kommer att sälja.

Eftersom du inte kan lagra solel (om du inte installerar ett batteri) så kommer det finnas stunder då du producerar mer solel än vad du just då förbrukar, framförallt under soliga sommardagar. Då får du överskottsel som du kan sälja vidare.

Du får då dels betalt för elen du säljer, ofta samma pris som spotpriset är vid tidpunkten (ca 40-100 öre/kWh), och dessutom får du som mikroproducent en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Utöver detta får du också en nätnytta (3-7 öre/kWh).

Intäkten för att sälja el är ett bra tillskott, men du sparar mer pengar på att använda solelen du producerar själv. Därför är det klokt att försöka matcha solcellernas produktion med din egen förbrukning vid installation.

Bra att veta om du vill skaffa solceller

För att hjälpa dig som funderar på solceller har vi skapat en guide: Så här blir du din egen solelproducent. I den hittar du matnyttig info, som hur du vet om ditt tak passar för solceller och vad du ska tänka på när du väljer leverantör.

Jag hoppas att den kan vara till hjälp för dig. Tveka inte heller att höra av dig till mig om du har några funderingar.

Funderar du på att skaffa solceller?

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen