Så funkar energilagring i hemmet

7 min
William Blomström
13 jan, 2024

Uppdaterad 23 februari 2023
I den här artikeln skriver jag om hur energilagring i hemmet fungerar och om solcellsbatterier är en lönsam investering. Dessutom tittare jag på andra sätt att använda ditt hembatteri och gör en liten framtidsspaning om elbilsbatterier.

Sol- och vindenergi är två exempel på väderberoende energikällor. Eftersom vädret varierar, varierar också produktionen av el. För att samhället ska kunna försörja sig på dessa energikällor har efterfrågan på energilagring ökat mer och mer. Energilagring handlar oftast om att lagra den överskottsel som du producerar – för att använda den vid ett senare tillfälle.

Solceller och batterilagring

Majoriteten av privatpersoner som producerar egen el gör det genom solceller. Energilagring i hemmet innebär att man kopplar ett batteri till sin solcellsanläggning, det fungerar sedan som en form av power-bank till bostaden.

Storleken på solcellsbatteriet varierar, men det är jämförbart med ett smalare väggskåp. Det får inte utsättas för högre temperatur än 45 grader och ska placeras inomhus så det skyddas från frost och direkt solljus.

Lagringskapaciteten anges i kWh och på marknaden för hemmabruk finns det solcellsbatterier mellan 5–15 kWh.

Installation av solcellsbatteri

Både solceller och batterier ska installeras av ett elinstallationsföretag. Ett solcellsbatteri kan antingen kopplas på likströmsidan (DC) eller på växelströmsidan (AC). Solceller och batterier producerar och lagrar el i form av likström medan vi använder växelström i våra hem. Därför behövs en växelriktare för att omvandla strömmen innan den används i våra hem.

Likströmsidan (DC)

Om batteriet kopplas på DC-sidan kopplas den mellan solcellsanläggningen och växelriktaren. Solenergi produceras och lagras som likström, så DC-batterier behöver alltså inte konvertera elen, utan den konverteras av växelriktaren när den ska användas i hushållet.

Växelströmsidan (AC)

Att koppla batteriet på AC-sidan innebär att det kopplas efter växelriktaren. Till skillnad från DC-batterier har AC-batteri därför en inbyggd växelriktare. Det innebär att den konverterar växelströmmen till likström vid laddning och sedan konverterar till växelström vid urladdning.

Är det lönsamt att investera i solcellsbatteri?

Som privatperson får du en skattereduktion för grön teknik på 50 procent för installation av lagringssystem för egenproducerad elenergi. Reduktionen kan användas för kostnaden av både arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr per person och år.

Trots skattereduktionen tar det ofta lång tid för solcellsbatterier att bli en lönsam investering. Med dagens teknik beräknas återbetalningstiden vara lite mer än 45 år. Anledningen är den låga lagringskapaciteten och det höga priset för batterier.

Om du inte lagrar ditt överskott av solenergi är alternativet att sälja den till elnätet. När du säljer solel har du möjlighet att få en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 30 000 kWh eller 18 000 kr). Det gör det förmånligt att sälja elen och minskar vinsten du gör om du istället lagrar och använder solelen själv.

För många handlar investeringen om mer än lönsamhet, fördelar som att kunna använda sin egenproducerade förnybara el fullt ut och göra ett miljösmart beslut kan ofta väga över.

Andra användningsområden för hembatterier

Idag finns det fler sätt att använda hembatterier än till att lagra sin egenproducerade solel.

Något som visat sig vara lönsamt på kort sikt är att koppla upp batteriet mot stödtjänstmarknaden. Hur priserna kommer bli framöver är svårt att veta, men historiskt har investeringskalkylen varit mycket positiv. Enligt CheckWatt har ett batteri med en kapacitet på 9,6 kWh och effekt på 5,76 kW historiskt gett en årsintäkt på drygt 25 000 kr ex. moms. Vi kommer snart att skriva mer om stödtjänstmarknaden och hur den fungerar, så håll utkik efter det. 

Det finns även andra sätt att använda solcellsbatterier, till exempel bli mer flexibel i din elanvändning för att sänka dina elkostnader, kapa dina effekttoppar och använda det som en reserv vid ett strömavbrott. De flesta av dessa kräver någon form av extra installation och tjänster för att fungera, men är intressanta alternativ för dig som vill få mer ut av ditt solcellsbatteri. 

Inte berättigad till skattereduktion i dagsläget

Något du bör vara uppmärksam på är att skattereduktionen för grön teknik bara gäller om batteriet används för att lagra egenproducerad el. I början av 2024 gjorde nämligen Skatteverket en ny tolkning av regelverket. I Skatteverkets information står nu:

"För att skattereduktionen ska kunna medges krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el för hushållets användning vid ett senare tillfälle."

Detta har fått mycket uppmärksamhet och frågan debatteras i skrivande stund flitigt. Skatteverket gjorde ett ställningstagande där de förtydligar att dessa krav gäller för preliminära skattereduktioner som begärs för inkomståret 2024 eller senare. Äldre batterier som redan fått skattereduktion berörs alltså inte. 

Elbilar som energilagring i framtiden

En annan spännande utveckling är det så kallade Vehicle to Grid (V2G) som är ett smart sätt att överföra ström från elbilens batteri till elnätet. Med V2G kommer du i framtiden kunna använda tekniken för att koppla elbilens batteri med husets elnät, så kallad Vehicle-to-home (V2H). Du kommer också kunna sälja batteriets effekt på stödtjänstmarknaden via V2G.

Det kommer förmodligen att kunna bli en mer lönsam investering eftersom batteriet ingår i bilen (låg investeringskostnad) samtidigt som det har högre kapacitet. Elbilsbatterier har nämligen utvecklats mycket snabbare än hembatterier och kapaciteten på dem är runt 100 kWh jämfört med solcellsbatterierna på 5–15 kWh.

Så blir du solelproducent

Funderar du på att installera solceller i hemmet? I den här guiden förklarar vi allt du behöver vet om att producera egen solel.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen