Vad är stödtjänster?

9 min
William Blomström
20 apr, 2024

Det senaste har det varit mycket diskussioner om Svenska Kraftnäts stödtjänster då stödtjänsten FCR-D har varit väldigt lönsam för batteriägare. Men många frågar sig säker ”vad är egentligen en stödtjänst?” I den här artikeln ska jag försöka bena ut begreppet stödtjänst och förklara hur det påverkar dig som privatperson.

Vad är en stödtjänst?

Svenska Kraftnät (SvK) har ansvar för att det svenska elsystemet ska fungera och vara i balans. För att göra det har de några olika verktyg, två av dem är stödtjänster och avhjälpande åtgärder. Skillnaden mellan dessa två är att stödtjänster är helt marknadsbaserade, de är alltså öppna för alla att delta, medan avhjälpande åtgärder inte är det.

En typ av stödtjänst som varit mycket på tapeten det senaste är stödtjänster för balansering då privatpersoner med batterier nu kan delta här. Därför tänkte jag titta närmare på det i den här artikeln.

Varför behövs stödtjänster för balansering?

För att förstå vad stödtjänster är det bra att börja med varför de behövs. Du kanske känner till att elen i vägguttaget har en frekvens på 50 Hz. Det betyder egentligen att spänningen varierar mellan -230 Volt och 230 Volt 50 gånger per sekund.

Om frekvensen skulle ändras för mycket skulle det kunna leda till en katastrof. Varför då undrar du kanske? Jo, skulle frekvensen avvika för mycket från 50 Hz skulle det kunna leda till stora skador i elnätet. Elektriska apparater skulle ta skada, allt från din brödrost från studenten till större transformatorstationer som förser hela bostadsområden med ström skulle kunna gå sönder.

Som tur är arbetar Svenska Kraftnät aktivt för att hålla frekvensen i balans.

Hur fungerar stödtjänster för balansering?

Frekvensen i elnätet styrs av balansen mellan förbrukning och produktionen av el, om 10 Watt skulle produceras samtidigt som 8 Watt förbrukas skulle alltså frekvensen ändras. En viss förändring tycker Svenska Kraftnät är helt okej. När frekvensen är 49,9 – 50,1 Hertz säger de att systemet är i normaldrift, är frekvensen däremot mellan 49,5 - 49,9 Hertz och 50,1 – 50,5 Hertz så räknas det som en driftstörning. När Svenska Kraftnät märker att balansen mellan produktion och förbrukning ändras behöver de därför olika verktyg för att kunna hålla elnätet i balans.

Ett av deras verktyg är just stödtjänster. Stödtjänster för balansering innebär att Svenska Kraftnät köper upp effekt i förväg för att kunna upprätthålla effektbalansen i Sveriges elsystem. Det innebär att en elproducent eller elanvändare är redo och antingen kan skicka ut mer el i systemet eller förbruka mer el om Svenska Kraftnät ser att det behövs. Därför kan de känna sig trygga i att de har förmågan att kunna hantera obalanser i elnätet om de planerat sina uppköp tillräckligt bra.

1-FlexME

1. Det finns en balans mellan produktion och förbrukning, och frekvensen ligger på 50 Hz.

2-FlexME
2. När produktionen ökar mer än användningen blir det obalans i nätet, frekvensen blir högre än 50 Hz.
3-FlexME
3. Svenska kraftnät går in med stödtjänster.
4-FlexME
4. Stödtjänsterna stabiliserar och återställer frekvensen till 50 Hz. 

Vilka typer av stödtjänster för balansering finns det?

Det finns egentligen fyra typer av stödtjänster för balansering och de har tyvärr ganska krångliga namn. Deras förkortningar heter FCR-D upp och ner, FCR-N, mFRR och aFRR. De skiljer sig på lite olika sätt, dels på när de används, hur länge de ska kunna hålla ut, hur de aktiveras och hur snabbt de ska kunna aktiveras.

För privatpersoner är det vanligaste att leverera till FCR-D med hjälp av ett batteri. FCR-D är väldigt snabb eftersom den ska kunna aktiveras fullt ut inom ett par sekunder jämfört med till exempel mFRR som ska kunna aktiveras fullt ut på 15 minuter. FCR-D behöver endast kunna hålla ut i 20 minuter, för ett batteri betyder det att den ska kunna ladda ur eller upp under 20 minuter utan att bli helt urladdat eller uppladdat.

Stödtjänster SvK-1Stödtjänster SvK-2

Bild: Överblick över Svenska Kraftnäts stödtjänster

Men vad innebär en stödtjänst i praktiken?

I praktiken innebär det att om du har en resurs som antingen producerar eller förbrukar el, säg ett batteri, betalar Svenska Kraftnät dig för att antingen ladda ur batteriet eller ladda upp det beroende på vad som behövs för att upprätthålla balansen. För FCR-D upp kommer ditt batteri vara redo att aktiveras de timmar som du budat in och så fort frekvensen i elnätet går under 49,9 Hertz eller över 50,1 Hertz börjar det laddas ur eller laddas upp. Nackdelen är att du då inte kan använda ditt batteri till något annat när du sålt stödtjänster.

Hur handlas stödtjänster för balansering?

Stödtjänster handlas på en öppen marknad. Beroende på vilken stödtjänst du ska sälja varierar den minsta budstorleken. För FCR-D är den till exempel 100 kW, för mFRR är den däremot 1 MW. För att få handla stödtjänster måste du ha en resurs, till exempel ett batteri, som genomgått en förkvalificeringsprocess hos SvK där du visar att du kan styra resursen på ett sätt som SvK tycker är tillräckligt bra. En förkvalificering tar ungefär tre månader. För att sedan få handla stödtjänster måste du vara balansansvarig för resursen.

Hur kan en privatperson sälja stödtjänster för balansering?

Det vanligaste sättet en privatperson kunnat delta på stödtjänstmarknaden har varit att sälja FCR-D med hjälp av ett mindre batteri. Det har varit väldigt lönsamt den senaste tiden och ett batteri har enligt de senaste två årens statistik kunnat betala av sig på ungefär två år.

Eftersom villabatterier ofta är på 7 kW snarare än 100 kW som jag nämnde ovan så kan du inte själv handla direkt på stödtjänstmarknaden. Istället kan du delta via en så kallad aggregator som samlar ihop flera stora batterier och styr dem som ett stort batteri. Aggregatorn har ofta ett större batteri som är förkvalificerat vilket gör att de får lägga till mindre batterier att buda med.

Den sista utmaningen är att det bara är den balansansvarige för nätuttaget som resursen sitter under som får handla stödtjänster. Det betyder att ditt elhandelsbolag måste ha ett samarbete med din aggregator eller själva vara aggregator för att du ska kunna sälja stödtjänster. Detta är dock under förändring då SvK ska införa två nya marknadsroller som kallas Balance Service Provider (BSP) och Balance Responsible Party (BRP). Där BSP har ansvar för att handla stödtjänster och BRP gör resten av det en balansansvarig ska göra. Då kommer du inte vara beroende av att ditt elhandelsbolag ska kunna sälja dina stödtjänster.

Vad-är-FlexME

Nu kan du sälja stödtjänster via oss

Vi på Mölndal Energi har nyss fått ett batteri förkvalificerat för FCR-D och kan därför aggregera våra elhandelskunders batterier. Vi kallar tjänsten för FlexME och just nu kan du delta om du har ett styrsystem från CheckWatt. Om du vill ingå ett FlexME-avtal eller har frågor kan du kontakta vår kundservice via mail eller telefon.

Prata med kundservice om FlexME

Så funkar stödtjänster och flexibilitet

Vill du veta mer om hur stödtjänster fungerar och hur du som privatperson kan delta? Ladda ner vår guide och lär dig mer. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen