<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elområden: hur påverkas mitt elpris av vilket elområde jag bor i?

4 min
Karin Ekh
11 dec, 2021

Visste du att Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som alla har olika elpris? Varför finns ens olika elområden och hur påverkar det dig som ska betala elräkningen? Här försöker jag förklara bakgrunden till uppdelningen och vad som är själva poängen med den. I slutet finns en guide som hjälper dig att minska hemmets elförbrukning.

Beroende på var du bor i Sverige kostar elen olika mycket. Du har säkert sett debatten i media om de höga elpriserna, där just skåningarna brukar dra det kortaste strået.

Sedan november 2011 är Sverige indelat i fyra elprisområden: SE1, SE2, SE3 och SE4. SE1 är området längst norrut och SE4 det sydligaste delen av landet. Historiskt har elpriserna i de fyra elområdena följt varandra någorlunda. I början av 2020 ökade plötsligt prisskillnaderna – och jag märkte då att allt fler av våra kunder började få upp ögonen för att elpriserna varierar över landet. Orättvist, kan tyckas, men prissättningen har en bakgrund som jag ska försöka förklara när nedan.

Vad är ett elområde?

Uppdelningen i de fyra elprisområdena gjordes av statliga myndigheten Svenska kraftnät utifrån de fysiska begränsningar som finns i olika delar av stamnätet (det vill säga elledningarna där elen transporteras mellan olika delar av Sverige). Gränserna har dragits i områden där nätet inte räcker till för att transportera elen och där nätet därför behöver förstärkas i framtiden.

Elområden karta Mölndal Energi

Jag får ofta frågor om vilket elområde ett visst hushåll tillhör. Enklaste sättet att ta reda på det är att gå in på elomraden.se.

Varför finns olika elområden?

I Sverige finns hundratals elproducenter och de fyra största står för drygt 70 procent av den el som produceras. I norra Sverige finns det generellt ett överskott på el, medan flest elanvändare bor i södra Sverige. Kombinationen av överskottet på el i norra Sverige och den stora efterfrågan i SE3 och SE4 gör att stora mängder el transporteras från norra Sverige söderut för att tillgodose behovet.

Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder. Syftet med områdesindelningen är därför att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och att minska behovet av att transportera el. Prisskillnaderna ger information om var investeringar i nätkapacitet och nyproduktion gör mest nytta.

Hur påverkas elpriset av elområdet?

När elnätens tekniska kapacitet är nådd, uppstår överföringsbegränsningar som påverkar priset i de olika elområdena. Eftersom det normalt sett finns mer och billigare el att tillgå i norra Sverige än i södra Sverige, blir det därför dyrare att använda el i södra Sverige, där det är underskott på produktion. 

Hur elpriserna varierar beror på löpande tillgång och efterfrågan; därför går det inte att säga exakt hur mycket och hur ofta priserna kommer att skilja mellan norr och söder. Men om man tittar på läget på elmarknaden just nu så ser det ut som att det kommer vara fortsatt vanligt med högre pris i framför allt SE4, men även SE3, jämfört med SE2 och SE1.

Du kan läsa mer om hur elpriserna påverkar dig i en tidigare artikel jag skrivit.

Indelningen i olika elprisområden inte är något vi på Mölndal Energi kan påverka, utan det styrs av Svenska kraftnät och gäller för alla elkunder i Sverige, oavsett vilket elhandelsbolag du har. Den långsiktiga tanken med Svenska kraftnäts indelning är att utjämna skillnaderna i pris för elkunderna i takt med att stamnätet förstärks.

Så minskar du energislöseriet i hemmet

Den billigaste elen är den som inte används. Här kan du läsa mer hur du identifierar energitjuvar och minskar elförbrukningen.

Läs mer

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen