<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur påverkar de höga elpriserna mig?

7 min
Karin Ekh
23 okt, 2021

Den här hösten har vi sett rekordhöga elpriser, något som diskuterats mycket i media. Många ställer sig då frågan: hur påverkar detta mig? Det ska jag förklara i den här artikeln med hjälp av några exempel. I slutet kan du ladda ner en guide om hur du kan spara el hemma och därmed minska dina elkostnader.

Det finns många olika faktorer som påverkar din elräkning. Vilket elområde du bor i, hur din elanvändning ser ut, vilken typ av elavtal du har och vilken typ av bostad du bor i. Nedan ska vi gå igenom dessa faktorer för att förklara hur du påverkas av de höga elpriserna.  

Vilket elområde bor du i?

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden från norr till söder, här kan du se vilket elområde du tillhör.

fyra-elomraden-med-text

Elpriserna bestäms bland annat utifrån utbud och efterfrågan i respektive elområde och därför skiljer sig priserna åt. Skillnaden mellan elområdena har blivit markant större det senaste året. I september varierade elpriserna för respektive elområde enligt nedan:

Elområde

Pris

SE1

78 öre/kWh*

SE2

78 öre/kWh*

SE3

125 öre/kWh*

SE4

163 öre/kWh*

*Priser i september 2021 från Mölndal Energi

Som du ser betalar du i Skåne betydligt mer än den som bor i Norrbotten.

Elförbrukning över året

Under sommarhalvåret är det varmare klimat och ljust längre vilket minskar behovet av uppvärmning och belysning. Därför är elanvändningen ojämnt fördelat över året. Nedan är en sammanställning över hur fördelningen ser ut för villor i Sverige. Som du ser är förbrukningen betydligt lägre från april och börjar stiga igen under september månad, därefter ser man en ökad användning med en topp i januari.

Diagram elforbruknign over ett ar_2

Därför påverkas du i regel mer av prisökningar under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret.

Vilket elavtal har du?

När du tecknar elavtal kan du välja mellan fast och rörligt pris. Du som har ett fast elpris har samma elpris under hela avtalstiden och påverkas därmed inte av de ökade priser som vi har sett senaste månaderna. Du som har ett rörligt elpris betalar alltid det aktuella marknadspriset vilket innebär att du får betala högre priser just nu, men du får också betala ett lägre elpris när priset går ner, vilket gör att det på lång sikt brukar jämna ut sig.

Så påverkar prisuppgången din privatekonomi

Nedan tänkte jag ge några räkneexempel på hur de aktuella priserna påverkar din elräkning om du har ett rörligt elavtal. Eftersom elpriserna skiljer sig något mellan leverantörer är det inte en exakt uträkning utan bör användas som en vägledning.

Om du bor i villa

Anta att du bor i en normalstor villa. Då är din årliga elförbrukning ungefär 20 000 kWh. Som vi såg i stapeldiagrammet är den genomsnittliga fördelningen av elanvändningen i september cirka 5 % av den årliga elförbrukningen. Det innebär att du använder 1 000 kWh under september månad.

Medelpriset för el i september de senaste åren 10 åren har varit cirka 56 öre/kWh i SE3. I ovan räkneexempel innebär det en elräkning på 560 kr.

I september 2021 var elpriset cirka 125 öre/kWh i SE3, enligt räkneexemplet innebär det att du betalade 1 250 kr under september i år. Du betalar alltså 690 kronor mer i september i år än en genomsnittlig septembermånad de 10 senaste åren.

Om du bor i lägenhet eller radhus

Om du bor i radhus eller lägenhet så är skillnaden mindre eftersom du har en lägre elförbrukning. Ett radhus använder ungefär 5 000 kWh/år och en lägenhet 2 000 kWh/år. Radhus och lägenheter har också en jämnare förbrukning över året, och använder cirka 6 % av sin årsförbrukning under september.

Enligt räkneexemplet ovan så använder ett radhus cirka 300 kWh en september månad. Detta ger en elräkning på runt 375 kr september 2021 jämfört med 168 kr en genomsnittlig septembermånad.

En lägenhet med samma räkneexempel fick betala cirka 150 kr september 2021 jämfört med cirka 67 kr en genomsnittlig septembermånad.

Boendeform och uppvärmning påverkar elräkningen

Som du märker gör din boendeform stor skillnad för din elförbrukning och din elräkning. Bor du i lägenhet kanske du knappt märker någon skillnad om elpriset går upp, medan elkostnaden för villaägare kan bli tuffare. Andra saker som också påverkar elräkningen är din uppvärmningsform, om du värmer huset med el eller fjärrvärme, om du har elbil eller andra saker i hemmet som drar mycket el.

Så sparar du el hemma

Om du har ett rörligt elavtal så är det mest ekonomiska du kan göra just nu att minska energianvändningen. Genom att identifiera energitjuvarna som finns i ditt hem kan du vidta åtgärder för att minska eller stoppa den onödiga förbrukningen. Kom ihåg att en sänkt elkonsumtion också ger dig lägre kostnader för ditt elnät.

Om du vill läsa mer om hur du kan minska energislöseriet hemma kan du ladda ner guiden nedan.

Så minskar du energislöseriet i hemmet

Läs mer

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen