<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad är en växelriktare?

2 min
Per Bergqvist
4 apr, 2020

En solcellsanläggning är mer än bara panelerna på taket. En av de viktigaste delarna är växelriktaren som omvandlar solenergin till ström i ditt vägguttag. 

Växelriktaren har två uppgifter

Först och främst omvandlar den likström till växelström. Du måste ha en växelriktare för att kunna ha nytta av din solcellsanläggning, eftersom solpanelerna levererar likström och alla dina prylar hemma använder växelström.

Sådana här konverteringar innebär förluster, men ju effektivare växelriktare du har desto mer el kan din anläggning producera och mindre el försvinner på vägen. 

Växelriktarens andra uppgift är just att få ut så mycket el som möjligt, och se till att elen håller god kvalitet. El av bristande kvalitet kan du märka av genom att lamporna flimrar eller att spänningen dyker ibland. Och det vill du givetvis undvika.

Utan växelriktare – ingen el till dina vägguttag

Om det blir strömavbrott kommer din solcellsanläggning inte att kunna producera el, en växelriktare behöver nämligen ström för att fungera. Och utan växelriktare – ingen el till dina vägguttag.

En väl fungerande växelriktare som är anpassad till din solcellsanläggning är systemets hjärta. Ibland ingår det en växelriktare i solpanelspaketet, ibland väljer installatören en växelriktare och ibland erbjuder tillverkaren några olika. 

När energimyndigheten testade växelriktare hade de allra flesta en hög verkningsgrad, det vill säga måttet på hur mycket solel som omvandlas till el i ditt hus, och de hade inte särskilt stora problem med strömstörningar. En bra växelriktare är en relativt dyr historia och den har kortare livslängd än solpanelerna. Den är dock en viktig komponent för att ha strömförsörjning som fungerar så friktionsfritt som möjligt.

En optimerare gör skillnad på växelriktarens effektivitet

En av de tydligaste faktorerna som kan göra skillnad på växelriktarens effektivitet är optimeraren. En optimerare kan, precis som det låter, optimera effekten på din solscellsanläggning. Om en växelriktare har flera optimerare kan de kopplas till olika moduler på anläggningen och optimera dem var för sig. Det kan vara bra om till exempel några moduler hamnar i skugga vissa timmar, samtidigt som andra moduler ligger kvar i solen. Det blir alltså mer flexibelt och kan öka effektiviteten något.

Det här bör du veta om solenergi.

PDF icon

Solenergi - så funkar det

Är du nyfiken på solceller? I guiden berättar vi om hur solceller fungerar, vilka komponenter som krävs för att producera egen solel och hur allt hänger ihop.

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen