<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solcellsbatteri – ett sätt att bli mer självförsörjande på el

6 min
Lena Olsson Ingvarson
27 feb, 2021

Att bli så gott som självförsörjande på el från sina solceller låter lockande. Lägg då till att kunna ta ansvar för sin egen elförbrukning och att veta vart elen man använder kommer ifrån. Det är tre av många anledningar till att jag själv valt att installera solceller med batterilagring på min villa. I den här artikeln förklarar jag varför och hur det fungerar.

På dagarna jobbar jag och mina kollegor med att ge Mölndalsborna förnybar fjärrvärme från vårt kraftvärmeverk. När jag kommer hem på kvällen kan jag ta del av den värmen och dessutom använda min egenproducerade solel.

Solceller i kombination med fjärrvärme har alltid känts helt rätt. De kompletterar varandra så bra. Solcellerna bidrar med mest el under sommaren och soliga dagar, medan fjärrvärmen bidrar med värme och el som mest när vinterkylan slår till. När jag hörde att vi på Mölndal Energi skulle börja erbjuda solceller så bestämde jag mig snabbt för att det var dags. Rätt snart landade jag också i att jag ville ha batterier till, för att i ännu högre grad kunna ta ansvar för min egen elförbrukning.

Spara el från dagen till kvällen

Styrkan med solcellsbatterier är att du kan spara el över dygnet. Solcellerna producerar ju mest el dagtid. Däremot är förbrukningen i våra hem högst morgon och kväll. I vanliga fall så leder detta till att du säljer el när du har ett överskott från dina solceller, och köper el på kvällen och morgonen.

Det upplägget fungerar bra, det är så de allra flesta mikroproducenter av solel gör, men för vissa lockar tanken på att i högre grad kunna använda den elen man själv producerar.

Är det lönsamt?

I takt med att solcellsbatterier blir mer efterfrågade så minskar också priset för dem. Sedan 1 januari 2021 kan du dessutom få skatteavdrag för grön teknik på 50 procent av material- och installationskostnaden. Trots det är det inte säkert att det är ett lönsamt upplägg för dig.

Du tjänar mest på att använda elen du själv producerar, istället för att sälja den och köpa vid andra tillfällen. Men då du får en skattereduktion för elen du säljer så är skillnaden inte jättestor. Det kan därför ta ett tag att tjäna in investeringen för solcellsbatterier.

Solcellsbatterier är alltså inte det bästa sättet att tjäna snabba och stora pengar. Men det finns andra fördelar som kan vara minst lika viktiga.

Att använda sin egen el

Styrkan är istället att du i mycket högre grad kan använda den el du producerar. Vissa dagar är jag helt självförsörjande och det är en väldigt häftig känsla, att känna att jag tar ansvar för min egen elkonsumtion. Dessutom bidrar jag med mer stabilitet i nätet. En god insats för miljön helt enkelt.

Vissa tänker också att de kan använda batteriet som reservkraft vid ett strömavbrott. Detta kräver dock att man väljer en viss typ av växelriktare och batteri, och att installationen görs på ett visst sätt.

Var ska jag börja?

Ett första steg är att läsa på om solceller och undersöka om ditt tak passar för mikroproduktion. Nedan kan du ladda ner en guide för dig som funderar på att skaffa solceller. Vi har också samlat nyttig information om solceller här.

Det är även bra att titta på hur din förbrukning ser ut, och under vilka tider på dygnet du använder som mest el. Har du Mölndal Energi som elleverantör kan du använda appen Watter för att följa din förbrukning.

Kom ihåg att fundera på vad som är viktigast för dig. Jag är mycket nöjd med mitt val och upplägg, men du får själv känna vilka delar som väger tyngst för dig.

Ta sedan kontakt och prata med en leverantör om vad det finns för olika lösningar och upplägg, dess fördelar och nackdelar, och vad som skulle passa just dig. Jag har duktiga kollegor som gärna hjälper till, du kan boka ett digitalt möte med dem här eller skriva ett meddelande här.

Funderar du på solceller?

Då har vi skapat en guide till dig, där vi går igenom saker som är bra att veta om du är intresserad av att installera solceller.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen