<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elprisets tre delar: elnät, elhandel och skatter

6 min
Rikard Nylander
14 maj, 2022

Den här vintern har du säkert läst och hört mycket om de höga elpriserna i media. I medierapporteringen brukar fokus framför allt ligga på kostnaden för själva elproduktionen, det så kallade spotpriset. Men det totala priset för el, det som syns på dina elräkningar, påverkas även av annat som elnätskostnaden och skatter. Här går jag igenom ditt elpris tre olika delar.

Ett hushålls totala elpris per kilowattimme skiljer sig åt beroende på en mängd faktorer: din elförbrukning, var i landet du bor, om du har rörligt eller bundet pris i ditt elavtal, vilken elhandelsleverantör du har och om du bor i villa eller lägenhet. Vissa bitar kan du påverka, andra inte.

Som elkund har du två olika elavtal:

  • Ett med elhandelsbolaget som säljer elen till dig.
  • Ett med elnätsbolaget som transporterar elen till dig. 

Det här märker jag att kunder ibland missar; många blir förvånande när de får två olika räkningar och tror ibland att det har blivit något fel. Ibland är ditt elnätsbolag och elhandelsbolag samma företag, men ibland kan du ha avtal med två helt olika företag.

Låt mig därför förklara elprisets tre olika beståndsdelar:

1. Pris för elproduktion

Den första biten utgörs av kostnaden för el du använder i hemmet och betalas till det elhandelsföretag som du själv har valt. Marknaden för elhandelsföretag är avreglerad sedan 1996 och priset bestäms på en konkurrensutsatt marknad med fri prisbildning. Du kan läsa mer om hur elmarknaden fungerar här.

Har du ett fast avtal betalar du samma pris per kWh varje månad. Vilket fast elpris du kan teckna för beror på hur läget på elmarknaden ser ut just nu och framöver och bygger på terminskontrakt.

Har du ett rörligt elavtal så avgörs kostnaden för elen du använder av spotpriset, som styrs av tillgång och efterfrågan på el. Försäljningen sker på den nordiska elbörsen Nord Pool och priset påverkas bland annat av vädret och hur elen produceras; olika kraftslag har nämligen olika produktionskostnad.

Tänk på att ditt elhandelspris inte bara består av spotpriset, utöver det tillkommer kostnader för bland annat elcertifikat, ursprungsgarantier och kostnader hos ditt elhandelsföretag, vilket du kan läsa mer om nedan och här.

2. Pris för överföring via elnätet

Kostnaden för transport av elen till ditt hem betalar du till elnätsföretaget. Alla hushåll måste nämligen betala en avgift för att vara anslutna till elnätet, en avgift som täcker drift och underhåll av elledningarna. Vilket pris ditt elnätsföretag kan ta styrs av ett tydligt regelverk som Energimarknadsinspektionen ansvarar för. Priserna kan variera stort mellan olika orter eftersom det beror på behovet av exempelvis utbyggnad och upprustning av elledningarna. Mölndal Energi hade 2021 Sveriges lägsta elnätsavgift enligt Nils Holgerssonrapporten.

På varje ort i Sverige finns ett elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el och du kan alltså inte välja elnätsföretag fritt.

3. Skatter och avgifter

Via dina elräkningar betalar du också energiskatt och moms till staten och myndigheter.

Energiskatten som är den största delen betalas idag på elnätsräkningen (fram till 2018 betalades den på elhandelsräkningen). Energiskatten varierar mellan olika delar av landet och är inget som elnätsbolag kan påverka. För de flesta ligger energiskatten år 2022 på 45 öre/kWh ink moms, de som har en reducerad energiskatt betalar 33 öre/kWh ink moms.

Skatterna brukar utgöra cirka 30–40 procent av ditt totala elpris. Den här tredje delen av elpriset står för en växande andel av den totala kostnaden.

tarta-kostnader-2021-energiforetagen

Bild och statistik från Energiföretagen. Exempel på fördelningen av elkostnader för ett hushåll, här ett med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Statistik från 2021. 

Kan du påverka ditt elpris?

Vad i elpriset kan du egentligen påverka själv som konsument? Varken elnätsföretaget eller skattepåslaget går att göra något åt, men däremot kan du se över ditt elavtal och din elförbrukning.

På den här sidan har vi samlat information om elavtal och nedan finns en guide med tips på hur du kan välja rätt elleverantör för dig. Du kan också påverka priset du betalar för elproduktion, genom att helt enkelt se över och försöka sänka ditt hushålls elförbrukning.

Hur väljer man elleverantör?

Vilka egenskaper hos ett elbolag är viktiga för dig? I guiden får du tips om hur du väljer rätt elbolag för just dig.

Ladda ner guiden

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen