<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Fördelar och nackdelar med fjärrvärme

4 min
Karin Ekh
6 nov, 2021

Är fjärrvärme ett bra alternativ för dig? I den här artikeln förklarar jag vilka fördelar och nackdelar som finns med fjärrvärme. Förhoppningsvis kan du använda dessa och väga dem för och emot varandra när du funderar på om du ska skaffa fjärrvärme.

Fjärrvärmen produceras i ett värme- eller kraftvärmeverk. Där hettas vatten upp för att sedan transporteras via ett nedgrävt rörledningssystem ut till fastigheterna. När det varma vattnet når din fjärrvärmecentral överförs värmen till husets värmesystem som värmer upp ditt hem och ditt varmvatten. Därefter cirkulerar det avkylda vattnet tillbaka till värme- och kraftvärmeverk för att på nytt värmas upp.

När jag träffar kunder och bekanta som har möjlighet att koppla på fjärrvärme får jag ofta frågor om fördelar och nackdelar med fjärrvärme. Därför tänkte jag passa på och göra en lista baserad på min erfarenhet. Låt oss börja med fördelarna.

Fördelar med fjärrvärme

Bekvämt

Fjärrvärme kräver minimalt med underhåll och skötsel vilket gör fjärrvärme till ett väldigt bekvämt uppvärmningsalternativ. Eftersom det kommer ett konstant flöde av värme till din bostad behöver du inte heller oroa dig för att varmvattnet ska ta slut när du duschar.

Bra och stabilt pris

När du ansluter dig till fjärrvärmesystemet får du betala en anslutningsavgift som bland annat beror av hur långt ifrån befintlig fjärrvärmeledning ditt hus ligger. När du börjat använda fjärrvärmen betalar du en månadsavgift och ett rörligt energipris. Till skillnad från elpriset så är fjärrvärmepriset betydligt mer stabilt år från år. I en kombination med låga servicekostnader är fjärrvärme ett prisvärt alternativ för att värma upp en fastighet.

Resurseffektivt

En av fjärrvärmens grundidéer är att ta tillvara resurser som annars hade gått förlorade. Exempel på resurser som används inom fjärrvärme är återvunnet trämaterial som tidigare använts, till exempel bygg-och rivningsavfall av trä. I många fall består fjärrvärmen i huvudsak av förnybar energi.

Om du bor i Mölndal, Kållered och Lindome kan du få fjärrvärme producerat med förnybara restprodukter, från oss på Mölndal Energi. Vi var första energibolag i Sverige att bli helt fossilfria i vår egen produktion.

Praktiskt

En annan fördel är att fjärrvärmecentralen är liten och praktisk. Så det behövs inga stora utrymmen i ditt hus för att installera och börja använda fjärrvärme.

Nackdelar med fjärrvärme

Inte tillgängligt överallt

Eftersom fjärrvärmen levereras via rörledningar så måste det finnas ett fjärrvärmenät i anslutning till din bostad för att du ska kunna skaffa fjärrvärme. Om det inte finns kan du helt enkelt inte ha fjärrvärme.

Ingen valmöjlighet

Som konsument kan du inte själv välja vem du ska köpa din fjärrvärme ifrån. Det bestäms av var du bor.

Anslutningskostnaden kan vara hög

Om du har möjlighet att skaffa fjärrvärme så behöver du ansluta dig till fjärrvärmenätet. Då kommer du att betala för själva anslutningen och installationen av fjärrvärmecentralen. I vissa fall kan framför allt anslutningskostnaden vara hög, så det priset är bra att ta reda på tidigt när du funderar på fjärrvärme.

Inomhusklimatet kan förändras

Om du haft en olje- eller vedpanna tidigare och byter till en värmekälla utan eldning kan du behöva kolla upp din ventilation.

Så här fungerar fjärrvärme

Vill du lära dig mer om hur fjärrvärme fungerar? Ladda ner vår guide.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen