<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Jag vill teckna trygghetsavtal för fjärrvärme

3 min
Anders Averdal
29 feb, 2020

Fjärrvärme är ett av de mest energieffektiva sätt du kan värma ditt hus på. Det är också ett system som kräver förhållandevis lite underhåll. En luftvärmepump kräver årlig service och har en livslängd på 10-15 år. En fjärrvärmecentral har en livslängd på 25 år.

Fanns det redan en värmeväxlare eller fjärrvärmecentral i ditt hus när du köpte det så är det lätt att räkna den som en del av tjänsten du köper från energibolaget som levererar fjärrvärmen. Men så är det faktiskt inte. Energibolaget äger fjärrvärmenätet och ser till att det varma vattnet når dig. Men det sista och nog så viktiga steget sker i utrustning som ägs av dig eller din fastighetsägare.

Fjärrvärmevattnet går alltså in i en värmeväxlare i ditt hus, som i sin tur värmer det du kan ta ut som varmvatten och värmemedium (oftast vatten) till radiatorer eller golvvärme. Det är med andra ord inte det grönfärgade fjärrvärmevattnet som cirkulerar i dina element, bara värmen från det.

Centraler och andra fjärrvärmerelaterade installationer i ditt hus ska ses över regelbundet, precis som alla annan utrustning. I sådan service bör ingå att kontrollera och vid behov byta packningar, rör och kopplingar. Detta är en ansvarsfråga – om något händer i den här sista sträckan av fjärrvärmesystemet så är du som husägare ansvarig. Konsekvenserna kan i värsta fall bli riktigt tråkiga. Ett rejält vattenläckage kan ställa till med mycket skada, både omedelbara vattenskador och på längre sikt om du blir av med både värme och varmvatten.

En påtaglig risk är också att ett mindre fel som leder till funktionsstopp resulterar i större fel. Om rören till exempel slutar vara uppvärmda under några kalla dagar på vintern kan stora skador uppstå när vattnet fryser och spränger sönder ledningar.

Trygghetsavtal

Vi vill såklart inte att det här ska hända, och därför har vi tagit fram en smidig och bekväm lösning. Om du tecknar ett trygghetsavtal för fjärrvärme hos oss så ansvarar vi för kontroll och service av din fjärrvärmecentral. Du slipper fundera på när installationerna servades senast, vilket skick de är i och om de behöver kollas igen. Vi servar och kontrollerar regelbundet och om något oförutsett skulle inträffa har vi alltid jour.

Väljer du att teckna ett trygghetsavtal så får du ett klistermärke att sätta på fjärrvärmecentralen där det står vad som ingår i ditt avtal och hur du kontaktar Mölndal Energi för att få hjälp.

 

 

Jag vill teckna trygghetsavtal för fjärrvärme

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen