<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Finns det verkligen schysst grön miljöel?

3 min
Mattias Sjöstrand
13 jul, 2019

Du har säkert stött på olika sätt att beskriva el. Vissa sådana etiketter är egentligen bara påhittade ord som används i marknadsföring medan andra verkligen betyder något. Här reder vi ut begreppen.

Elmix

Blandningen av el från olika källor du får från din elleverantör. En elmix av till exempel 70 % fossilt och 30 % vindkraft innebär att cirka en tredjedel av elen du förbrukar har sitt ursprung i en förnybar energikälla, vinden. Resten av din el kommer från olje- eller koleldade kraftverk.

Förnybar el

Själva elen förnyas inte, så egentligen betyder detta el från förnybara energikällor. Förnybara energikällor är ett samlingsbegrepp för energikällor som inte tar slut, utan förnyas genom främst solstrålningen. ”100 % förnybar el” innebär att hela elmixen kommer från förnybara källor och därför ger minsta möjliga miljöbelastning.

Exempel på förnybara energikällor:

  • Solstrålning
  • Biobränsle
  • Vattenkraft
  • Vindkraft
  • Vågkraft
  • Tidvattenkraft

Även om kärnkraft inte ger någon nettotillförsel av växthusgaser är det inte en förnybar energikälla. Uranet som används som kärnbränsle, är en ändlig resurs.

Schysst el

Detta gäller egentligen inte själva elen, utan elhandeln. Schysst elhandel är ett begrepp som är skapat av energiföretagens egen branschorganisation, och som är ett slags certifiering av energibolag som syftar till att göra det tryggare för kunden.

Grön el

Ett begrepp som signalerar att elen produceras med mindre miljöpåverkan. Vanligtvis avser man el som producerats från förnybara källor. Eftersom begreppet tillåter olika tolkningar är det svårt att som kund veta exakt vad man kan förvänta sig.

Miljöel

El som produceras med mindre miljöpåverkan, på samma sätt som ”miljötvätt”, ”miljödiesel” etc. Vanligtvis avser man el som producerats från förnybara källor, men eftersom begreppet tillåter olika tolkningar är det svårt att veta exakt vad man kan förvänta sig.

Solel

El som producerats med hjälp av solceller.

Fossil el

El som producerats med hjälp av fossila bränslen, t.ex. olja och brunkol.

Smutsig el

El som producerats med stor negativ miljöpåverkan. Begreppet används främst om el som producerats med hjälp av fossila bränslen. 

Ren el

Avser vanligtvis el som producerats utan fossila energikällor. Begreppet är dock lite luddigt eftersom många också räknar in kärnkraft i ren el. Kärnkraften ger visserligen inga direkta utsläpp av växthusgaser, men kärnavfallet är ytterst farligt och kan ge oerhörda miljökonsekvenser om det inte hanteras på rätt sätt.

 

Jag vill teckna elavtal med 100 % förnybar el

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen