Förnybart, klimatneutralt och koldioxidkompenserat – vi reder ut begreppen

5 min
Henrik Dalman
20 aug, 2022

Har du koll på de olika uttrycken som används i samband med el och energi? Allt är nämligen inte guld och gröna skogar bara för att elen kallas grön. Tvärtom kan ordvalet vara ett sätt att ägna sig åt ”greenwashing” för att få något att verka mer miljövänlig än vad det egentligen är.

Många konsumenter vill göra ett klokt val när de väljer el, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Då gäller det att förstå vad som avses med de olika begreppen kopplade till el:

Förnybar el

När uttrycket kopplas till el avses el från förnybara energikällor, ett samlingsbegrepp för energikällor som inte tar slut utan förnyas. Det är lätt att tro att själva elen är förnybar, men egentligen är det alltså energikällan som är det.

Det kan exempelvis handla om solenergi, biobränsle, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. 

Fossilfri el

Begreppet innebär att det inte har använts några fossila bränslen som olja, kol och naturgas för att producera elen. Fossilfri el inkluderar förnybar el samt även el från kärnkraft som inte ger någon nettotillförsel av växthusgaser. Däremot räknas det som en ändlig resurs och är därför inte förnybar. 

Klimatneutral el

Det här är ett lurigt begrepp eftersom det mesta vi gör inte alls är neutralt utan tvärtom påverkar klimatet. När uttrycken ”klimatneutral el” eller ”klimatpositiv el” används avses vanligen el som produceras med så låga utsläpp av växthusgaser som möjligt. För att få ned utsläppen till noll behövs dock motåtgärder som handlar om att klimatkompensera utsläppen genom investeringar i projekt som minskar utsläppen globalt.

Koldioxidkompenserad el

Begreppet hänger ihop med klimatneutralitet ovan. Att koldioxidkompensera är helt enkelt att genom en motåtgärd kompensera för de utsläpp av växthusgaser som en aktivitet, exempelvis elproduktion, orsakar genom att investera i projekt som tar bort och lagrar koldioxid från atmosfären.

Principen bygger på att utsläpp är en global angelägenhet och att den som orsakar utsläpp kan betala för att minska motsvarande mängd utsläpp någon annanstans på jorden. Det kan också kallas för att klimatkompensera, något du kan läsa mer om hos Naturskyddsföreningen.

El märkt Bra Miljöval

Det här är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen. Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men märkningen ställer också hårda krav på den förnybara elproduktionen. Bra Miljöval är ett tillägg du kan göra på ditt elavtal, beroende på om ditt elbolag erbjuder det. Läs mer om Bra Miljöval här.

Grön el, ren el och miljöel

Kärt barn har många namn, men lämnar också utrymme för olika tolkningar. Begreppen signalerar förvisso att elen produceras med mindre miljöpåverkan och vanligtvis avser el som produceras utan fossila energikällor. 

Schysst el

Detta uttryck gäller egentligen inte själva elen, utan elhandeln. Schysst elhandel är ett begrepp som är skapat av energiföretagens egen branschorganisation. Det är ett slags certifiering av energibolag med syftet att göra det tryggare för kunden.

Vad är då bäst att välja för dig som elkund? Det beror naturligtvis på dina krav och behov, men om miljötänket är det som primärt styr ditt val är Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval branschens tuffaste. Mölndal Energi är ett av elbolagen som erbjuder märkningen, hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att teckna ett avtal med Bra miljöval eller lägga till det till ditt nuvarande elavtal.

Så väljer du elleverantör

Det finns många olika elleverantörer och det kan vara svårt att veta vilken man ska välja. Här är våra tips på hur du väljer rätt elleverantör för just dig.

Ladda ner guiden

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen