Vad händer med elavtalet när någon går bort?

3 min
Caroline Nyquist Alvarez
11 dec, 2021

Mitt i all sorg när en närstående går förlorad, är det ju tyvärr en hel del administrativt att ordna med. El- och nätavtalen är exempel på sådana saker och i denna artikel går jag igenom vad du som efterlevande behöver göra.

Kontakta den avlidnes elnäts- och elhandelsbolag

Som efterlevande dödsbodelägare tar du kontakt med både elnäts- och elhandelsbolag för att meddela att kunden avlidit. I vissa fall är detta samma bolag, i andra fall kan det vara två olika. Vilken information de behöver kan variera, men hos oss på Mölndal Energi behöver vi en kopia på antingen bouppteckning eller dödsboanmälan.

Vidare behöver det meddelas om elen ska faktureras dödsboet eller om avtalet ska flyttas över till make, maka eller sambo. Ska elen faktureras dödsboet måste den adress som fakturan ska skickas till meddelas. Om elen istället ska flyttas över till make, maka eller sambo behöver du göra det både hos din elhandlare och nätägare från samma datum.

Det kan bli tal om ett nytt elpris

I och med att det är fråga om ett nytt avtal, som tecknas mellan dödsboet och elhandlare, kan det också bli aktuellt med nytt elpris. Många elhandlare går dock med på att låta ett elavtal fortsätta med samma pris. Även en inflyttningsavgift kan komma att tas ut av dödsboet eftersom det är fråga om en ny kund. I situationer när det handlar om dödsfall är det dock vanligt att inflyttningsavgift inte tas ut av elnätsföretaget. Avtalen med dödsboet upphör i juridisk mening att gälla när dödsboet är skiftat, det vill säga dödsboet är betalningsskyldigt fram till dess.  

Om någon av delägarna i dödsboet väljer att ta över avtalen i eget namn, blir det också tal om nya avtal. Även i denna situation finns det elhandlare som medger överföring av tidigare elpris. Du kan alltid kontrollera möjligheten att föra över ett elavtal med din elhandlare.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att fylla i vårt formulär, genom att ringa kundservice eller maila, så hjälper dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen