<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kan vi behöva stänga av elen i vinter?

9 min
Fredrik Lundmark
12 nov, 2022

Uppdaterad 15 februari 2023
Kanske har du hört att det finns en risk att elanvändare får elen avstängd i vinter? Det kallas förbrukningsfrånkoppling. Här förklarar jag vad förbrukningsfrånkoppling är, varför det kan ske och hur det fungerar.

Hösten 2022 gick Svenska kraftnät ut med att risken för förbrukningsfrånkoppling hade gått från låg till reell i södra Sverige, på grund av läget på elmarknaden. I februari 2023 så meddelade de att risken återigen klassas som låg

Det kan låta skrämmande att elen kan behövas stängas av, men skulle det ske så är det som ett helt vanligt strömavbrott. Skillnaden är att det sker under lite mer ordnade former.

Varför har risken för frånkoppling av el ökat?

Anledningen till att risken för frånkoppling har ökat är framför allt situationen i Europa. Sett över hela året nettoexporterar Sverige el, men vissa timmar under året när det är riktigt kallt, räcker inte vår produktion utan vi behöver importera el. Eftersom det finns många olika energislag i Europa brukar samarbetet mellan länderna fungera bra. Ofta finns det god produktion någonstans och vi kan då hjälpas åt över landsgränser för att alla ska få tillgång till el.

På grund av kriget i Ukraina har dock tillgången på el minskat i Europa. Framför allt för att det är brist på gas, men också för att varken Ryssland eller Ukraina exporterar el på samma sätt som tidigare.

Skulle Sverige behöva importera el så finns risk för att det inte finns tillräckligt med el i Europa för att de ska kunna exportera till oss.

Hur stor är risken för frånkoppling av el?

Vi vet inte om det kommer att bli effektbrist i vinter, men Svenska kraftnäts uppdrag är att förbereda sig på det värsta scenariot. Därför pågår ett stort förberedningsarbete runt om i landet, så att vi ska kunna hantera en eventuell frånkoppling på bästa möjliga sätt.

Störst är risken i södra Sverige och risken ökar om det blir en kall vinter, för det är då vi förbrukar som mest el.

Varför kopplar man bort elen?

Effektbrist är när det i just den stunden inte finns tillräckligt med el. Det kan uppstå när man inte kan balansera elnätet på grund av att det inte produceras tillräckligt med el, när elförbrukningen är mycket hög, när vi har problem med att importera el eller när vi får problem med att överföra el.

Frånkoppling av elanvändare är ett verktyg som man använder som en sista utväg för att undvika kollaps i elsystemet, och det har aldrig använts förut. En kollaps av elnätet kan ta flera dagar att återställa, därför gör man hellre en manuell förbrukarfrånkoppling som i stället beräknas ta några timmar att återställa.

Hur går en frånkoppling av el till?

Normalt är elnätet balanserat mot en frekvens på 50 Hz. Detta bevakas av Svenska kraftnäts kontrollrum. De jobbar hela tiden för att frekvensen ska ligga stabilt och att det finns en balans mellan produktion och förbrukning. Skulle det finnas för lite el i systemet så har de ett antal stödsystem att ta till. Skulle det inte räcka kan de välja att koppla bort en del av elnätet för att skydda systemet.

Automatisk och manuell frånkoppling av el

Det finns två olika typer av förbrukningsfrånkoppling: automatisk och manuell.

En automatisk frånkoppling sker när frekvensen i elnätet sjunger under 48,8 Hz och det sker på någon sekund. Det sker så snabbt att det inte går att göra manuellt. Den här åtgärden har gjorts vid några enstaka tillfällen. En manuell frånkoppling har däremot aldrig gjorts vid effektbrist.

Vid en manuell frånkoppling beordrar Svenska kraftnät berörda regionnätsägare att frånkoppla den effekt som krävs för att ”rädda” kraftsystemet. Frånkopplingen ska utföras inom 15 min från det att ordern kommit. Samtidigt får även lokalnätsföretagen information om frånkopplingen och upprättar kommunikation med sitt regionnätsföretag.

När elen sedan kopplas på igen så görs det stegvis för att skydda elsystemet. Skulle det behövas så kan man genomföra roterande frånkoppling, där olika områden så att säga turas om att ha strömmen avstängd.

Vad är styrel?

För att skydda samhällsviktig verksamhet vid en eventuell frånkoppling så har Energimyndigheten tagit fram en planeringsprocess som kallas styrel.

Syftet med styrel är att verksamheter som är avgörande för samhället, liv och hälsa ska prioriteras vid en frånkoppling. Det kan till exempel handla om sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst samt telekommunikationer.

En prioriteringsordning sätts upp gemensamt av myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag. Prioriteringsordningen följs sedan antingen när elanvändare kopplas bort eller när de stegvis kopplas på.

Man kan inte välja att frånkoppla enskilda elanvändare utan frånkopplingen görs vid större kopplingspunkter där man enkelt och snabbt kan göra en bortkoppling eller koppla på elen. Det kan leda till att din granne har el men inte du, om grannen ligger på en prioriterad elledning.

Vad görs för att undvika frånkoppling av el?

Innan Svenska kraftnät börjar koppla bort kunder finns det flera åtgärder de kan göra. Bland annat finns en balansreserv, en effektreserv och de kan också minska mängden el som köparna får. Det är först när de här insatserna inte räcker som man kopplar bort elanvändare.

Just nu arbetar hela Europa för att spara el, såväl för att få ner elpriserna som för att minska risken för elbrist. EUs medlemsländer har förbundit sig att minska sin elförbrukning med 5 procent under vissa högpristimmar och med 10 procent överlag i vinter. Här i Sverige har bland annat Energimyndigheten en kampanj som heter varje kilowattimme räknas, som ska hjälpa oss svenska konsumenter att spara el. Alla, oavsett om man är privatperson eller företagare, behöver hjälpa till och spara där det är möjligt.

Förutom att spara el är det också bra att sprida ut elförbrukningen över dygnet. Det är nämligen när alla använder el samtidigt som det finns en risk för effektbrist.

Det är alltid bra att vara förberedd på ett strömavbrott

Oavsett hur stor risken för att man behöver koppla bort strömmen i vinter är så är det alltid klokt att vara förberedd på ett strömavbrott, både kortare och längre. MSB har många bra tips på sin webbplats. Vi har också tagit fram en guide med tips och råd som du kan ladda ner.

Om strömmen går

Det är alltid klokt att vara bra på ett eventuellt strömavbrott, vi har samlat tips och råd i en guide. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen