<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Spelar det någon roll vem som står på nätavtalet?

3 min
Karin Ekh
19 jun, 2021

Ja, det gör det. Det måste nämligen vara samma person som står på elhandelsavtalet som på nätavtalet. Jag har själv alltid tyckt att det är lite märkligt att det spelar roll om det är min man eller jag själv som tecknar elavtal, vi bor ju båda i hushållet. Och varför kan vi inte båda två stå på elnätsavtalet? Det ska jag reda ut i den här artikeln.

Förklaringen har att göra med att man bara kan ha ett elhandelsavtal åt gången. Det vill säga du kan inte ha två aktörer som levererar el hem till dig samtidigt eftersom elmätaren inte kan se skillnad på elen som levereras.

Egentligen är det inte så konstigt. Det är precis som att du inte kan köpa ekologisk mjölk från Arla och Änglamark samtidigt. Tänk dig att du i affären fyller en hink med en slatt mjölk från Arla och en slatt mjölk från Änglamark. När du sedan kommer till kassan är det väldigt svårt att veta hur mycket du ska betala till respektive leverantör. Du får helt enkelt bestämma dig för en leverantör åt gången.

Men hur förklarar det att samma person måste stå på nätavtalet som på elhandelsavtalet?

Elnätsleverantören har ett ansvar att hålla koll på vem som levererar el hem till dig och hur mycket el som levereras. Genom att ha samma person på elnätsavtalet som elhandelsavtalet blir det ett säkrare system. Därför kan bara en person stå på avtalet.

Hur gör jag för att byta person på elnätsavtalet?

Om du vill ändra person på elnätsavtalet så kontakta nätbolaget där du bor och berätta vem som ska stå på elnätsavtalet. 

Bra att tänka på vid flytt

Ett tillfälle när det är aktuellt att byta person på elnätsavtalet är när du flyttar ihop eller isär med någon. Om till exempel den som står på elnätsavtalet ska flytta ut så måste det nuvarande elnätsavtalet sägas upp och ett nytt tecknas på dig som bor kvar.

Tänk på att elnätsavtalet är kopplat till var du bor så det måste alltid sägas upp vid flytt, ett elhandelsavtal kan du däremot flytta med dig.

Har du frågor kring hur du ska gå till väga kan du alltid kontakta oss här.

Två elavtal

Elmarknaden är inte helt lätt att förstå sig på. Undrar du varför du har två olika typer av elavtal så läs gärna denna artikel där min kollega Rasmuz förklarar närmare:

Varför får jag två elräkningar?

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen