Vad är en föranmälan och färdiganmälan?

7 min
Alexander Karlsson
9 mar, 2024

En av de vanligaste frågorna vår kundservice får är "hur går det med min föranmälan eller färdiganmälan?" För- och färdiganmälningar är en viktig del i kontakten med ditt elnätsbolag när du gör en ändring i din elanläggning. I den här artikeln berättar jag mer om vad de är till för och varför det kan ta olika lång tid att få svar.

Det kan låta underligt att vi får så många frågor om just för- och färdiganmälningar, med tanke på att det inte är du som privatperson som skickar dem till elnätsbolaget. Det gör elinstallatören.

Samtidigt är det självklart. Bygger du ett hus eller ska installera en solcellsanläggning längtar du efter att bli klar och kunna flytta in, eller börja producera solel. När en elinstallatör då säger att du måste vänta på att få föranmälan godkänd är det inte konstigt om du känner dig otålig. Vad är egentligen en föranmälan och en färdiganmälan, och varför kan det ta tid att få svar?

Det här är en föranmälan och färdiganmälan

En föranmälan skickas in av en elinstallatör till ditt elnätsbolag när du ska göra en ändring i din elanläggning, göra en ny eller ändra i din befintliga anslutning till elnätet. I föranmälan finns det uppgifter om anläggningen som elnätsbolaget behöver för att kunna säkerställa att elnätet är fortsatt stabilt och säkert.

En färdiganmälan är en bekräftelse från elinstallatören som skickas in efter att deras arbetet är genomfört.

Exempel på tillfällen då det behövs en föranmälan och en färdiganmälan:

  • Installation av solcellanläggning.
  • Höjning av säkring för exempelvis elbilsladdning.
  • När du bygger ett nytt hus och ska dra in el.

Hur lång tid tar det att få svar på en föranmälan och färdiganmälan?

Hur långt tid det tar att få svar varierar mellan elnätsbolagen och påverkas av flera faktorer. En faktor är hur stor efterfrågan är. De senaste åren har solcellsinstallationer ökat något enormt, vilket gett en stor ökning av för- och färdiganmälningar till elnätsbolagen.

Andra saker som påverkar är om de fått in alla uppgifter eller behöver be elinstallatören om kompletteringar. Det spelar också roll hur stor din anläggning är och hur komplicerat ärendet är. Mikroproduktion av solel är ofta ganska okomplicerat, medan byggnation av ett helt bostadsområde tar desto längre tid att hantera.

På Mölndal Energi Nät eftersträvar vi att du ska få svar på din föranmälan inom 30 dagar, men är efterfrågan extra hög kan det ta längre tid.

Vad gör elnätsbolag med en föranmälan och färdiganmälan?

När de får in en föranmälan undersöker de hur det kommer att påverka elnätet och om elnätet kan hantera förändringen och tillkommande laster. De behöver säkerställa att elnätet är fortsatt säkert och stabilt, för såväl dig som din granne.

När det gäller solceller påverkar de elnätet bland annat genom att de kan skapa övertoner och spänningsstegringar. Idag är de flesta växelriktare bra på att hantera övertoner innan elen skickas ut på elnätet, men risken för spänningstegring finns ändå. Mölndal Energi kontrollerar att vald växelriktare är kvalitetsgranskad och finns med på Energiföretagens ”Rikta Rätt-lista”.

När det gäller ny anslutning eller höjning av huvudsäkring, till exempel när det byggs ett nytt hus eller ska installeras elbilsladdning vid en gemensam parkering, behöver de säkerställa att det finns tillräckligt kapacitet i elkablarna.

De flesta mindre installationer och ändringar blir godkända utan problem. Ibland behöver det däremot göras en nätförstärkning eller nätändring för att elnätet ska kunna hantera de nya förutsättningarna, vilket kan ta tid och ge en ökad kostnad.

Vid solcellsinstallatrion kan elnätsbolaget behöva komma ut och byta den tidigare elmätaren, då elmätaren behöver kunna mäta både ingående och utgående ström.

Så här gör vi på Mölndal Energi – steg för steg

Processen att hantera föranmälningar och färdiganmälningar kan se olika ut. Så här gör vi på Mölndal Energi.

  • När vi får in en föranmälan undersöker vi först ärendet och ser så det går att lösa rent tekniskt.
  • Sedan skapar vi en offert eller ett installationsgodkännande, och skickar det till dig som kund.
  • Vid signering så startar vi arbetet från vår sida, till exempel byter elmätare eller förbereder ökad inmatning av effekt. Detta görs i samarbete med elinstallatören.
  • Vi får in en färdiganmälan och kopplar upp dig mot elnätet.

Vill du veta mer detaljerat om våra processer kring enskilda ärenden, kan du läsa mer på våra elnätssidor.

Att tänka på

Vill du att processen ska gå smidigt som möjligt så finns det ett par saker som är viktiga att tänka på. Dels att skicka in föranmälan i god tid, då det kan finnas köer hos ditt elnätsbolag. Sen är det också viktigt att komma ihåg att skicka in färdiganmälan så fort arbetet är utfört så att vi kan starta anslutningen.

Eftersom elinstallatören är den som skickar in både för- och färdiganmälan är det svårt för dig att påverka när det görs, men det kan vara bra att prata med elinstallatören om det.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och funderingar om för- och färdiganmälningar. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen