<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad är fjärrvärme?

4 min
Lena Olsson Ingvarson
9 okt, 2021

I den här artikeln förklarar jag vad fjärrvärme är på en övergripande nivå. Om du vill läsa mer ingående om hur ett fjärrvärmesystem fungerar kan du ladda ner en fördjupande guide i slutet av den här artikeln.

Innan fjärrvärmesystemen utvecklades hade de flesta hus en egen värmepanna som värmde upp fastigheten. Men i takt med att orter blev alltmer tätbebyggda upptäckte man snabbt att detta varken var ett effektivt eller miljövänligt sätt att tillgodose värmebehovet. När alla eldade samtidigt blev det mycket luftföroreningar. För att få renare luft och sänkta kostnader utvecklade man fjärrvärme.

Men vad är då ett fjärrvärmesystem? Jo, istället för att fastighetsägare själva ska elda i sina värmepannor så transporteras varmt vatten till bostaden genom välisolerade rör som ligger under marken. I ena änden av röret finns ett värmeverk som producerar varmt vatten och i den andra änden finns en fjärrvärmecentral i varje fastighet.

Fjärrvärmecentralen har värmeväxlare som överför värmen i vattnet till fastighetens värme- och vattensystem. Det kylda vattnet transporteras tillbaka via rören till värmeverket där det kan värmas upp på nytt. Genom att koncentrera uppvärmningen på ett ställe får man ner kostnaderna för värmen. Samtidigt har verken allt större möjlighet att investera i reningsprocesser för att få renare luft. Numer har även många verk bytt ut fossila bränslen mot förnybara, på så sätt minskar utsläppen ännu mer.

Så fungerar ett fjärrvärmesystem:

  1. Värmeverken producerar varmt vatten genom en förbränningsprocess.
  2. Vattnet transporteras till varje fastighet genom välisolerade rör under marken.
  3. Varje fastighet har en fjärrvärmecentral som omvandlar värmen från vattnet.
  4. Det kylda vattnet skickas tillbaka till värmeverket.

fjarrvarme-principskiss

Var kommer fjärrvärme ifrån?

Fjärrvärme kan produceras på olika sätt och det är en av fjärrvärmens styrkor. De vanligaste sätten är att mindre fjärrvärmeverk producerar värme genom förbränning eller att stora kraftvärmeverk producerar både el och värme genom förbränning. Det senare exemplet kan oftast försörja en hel stad. Men fjärrvärmesystemet kan också förses med överskottsvärme från lokala industrier. I storstäder kan överskottsvärmen ofta delas i stora delar av regionen.

I förbränningsprocessen kan fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk använda olika bränslen. Oftast tar man tillvara på sådant som blir över i andra verksamheter för att utvinna värme och el. Det kan vara restprodukter från sågverk och massaindustri, som bark, spån och rötved eller olika typer av avfall som uppstår i samhället. Detta gör fjärrvärme till en mycket resurseffektiv metod för att värma fastigheter.

Mölndal Energi och Riskulla

Mölndal Energis fjärrvärme kommer från vårt kraftvärmeverk Riskulla, som producerar både el och värme genom förbränning av helt förnybara rester, huvudsakligen bark och returträflis. Vi var till och med första energibolaget att bli helt fossilfria 2018. Under sommaren stängs Riskulla för revision, och då kommer uppvärmningen från industriell överskottsvärme i regionen.

Så här fungerar fjärrvärme

Vill du lära dig mer om hur fjärrvärme fungerar och fjärrvärmens för- och nackdelar?

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen