<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad är lösenavgift och brytavgift?

2 min
Maria Hast
15 jun, 2019

Har du verkligen läst igenom ditt elavtal? I så fall har du nog sett att det finns något som heter lösenavgift eller brytavgift. Men många skummar bara igenom dokument som består av paragrafer och finstilt text, och reflekterar inte över ovanliga ord. Här förklarar vi vad lösenavgift eller brytavgift är – och varför avgiften finns.

Lösenavgift

Lösenavgiften är det du kan bli skyldig att betala om du bryter ett tidsbundet avtal i förtid.

När man ingår ett avtal som har en löptid och innehåller priser för varor eller tjänster tycker både köparen och säljaren att det är en acceptabel överenskommelse. Köparen får en vara eller tjänst under de avtalade villkoren, och säljarens verksamhet anpassas efter samma villkor. Men säljarens verksamhet innefattar oftast mycket mer än själva varan eller tjänsten. Kundservice, kontorshyra, löner och administration. Allt detta måste betalas och kostnaden för detta är medräknad i det erbjudna avtalet.

Bolånet, leasingbilen, avbetalningen på tv:n, eller elavtalet. Det är samma resonemang. Om man bryter avtalet i förtid förändrar man också förutsättningarna för det ingångna avtalet. Då har säljaren rätt att på något sätt kompenseras – åtminstone delvis – för det bortfall som uppstår. Det är detta som kallas för lösenavgift, och det är alltså inte en straffavgift, utan helt enkelt hela eller delar av det inkomstbortfall som drabbar säljaren om du bryter avtalet.

Brytavgift

Brytavgift är precis samma sak som lösenavgift, bara med ett annat ord.

Brytavgift och lösenavgift är två olika beteckningar för samma sak. 

Som alla andra elleverantörer har Mölndal Energi ett formellt elavtal som du ingår när du blir kund hos oss. För att underlätta förståelsen av villkoren har vi sammanfattat vårt elavtal i förenklad form. Ladda gärna ner och titta igenom det.

PDF icon

Avtalsvillkor sammanfattning

Ladda ner förenklade avtalsvillkor

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen