<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför är fjärrvärme ett så smart miljöval?

4 min
Daniel Gustafsson
18 jan, 2020

Många tror att fjärrvärme bara är intressant för stora hyres- eller industrifastigheter. Men även mindre fastigheter som villor och radhus kan dra nytta av fjärrvärmens fördelar om man bara har möjligheten att ansluta sig. Oavsett vad det är för fastighet är fjärrvärme ett synnerligen smart miljöval – om den produceras på rätt sätt. Här förklarar jag varför.

Hög utnyttjandegrad önskas

Oavsett vilken resurs man använder – och till vad – vill man ju ha så lite spill som möjligt. Ta grönsaker till exempel. Vi köper och betalar för en viss vikt, men i praktiken använder vi inte precis allting. Blasten på blomkålen kastas bort tillsammans med potatisskal, äppelskruttar och annat som man inte äter upp. Utnyttjandegraden för våra matinköp är för det mesta långt ifrån 100 %.

Spill kan göra nytta

Nu behöver ju inte köksavfallet gå helt till spillo. Vissa komposterar och då blir spillet i slutändan till en värdefull resurs när man odlar nästa års morötter, medan andra sorterar ut sitt köksavfall så att det kan bli biogas i stället.

På det här sättet kan vi öka utnyttjandet av resurserna. Även om vi inte äter upp melonskal och avokadokärnor, kommer de ändå till nytta. Även om det är en mindre, sekundär nytta.

Bra fjärrvärme – spillet spelar huvudrollen

Fjärrvärme är i praktiken varmvatten som värms upp i fjärrvärmeverket och sedan distribueras ut till kunderna i ett rörsystem. För att värma vattnet eldar man. Ett fjärrvärmeverk som eldas med olja eller kol ger stor klimatpåverkan.

Men om man i stället eldar med biomassa sker ingen nettotillförsel av kol, utan man eldar med samma kol som redan ingår i kretsloppet. På Mölndal Energi eldar vi i huvudsak med spill från skogsindustrin. Allt det där – ris, grenar och bark – som historiskt inte har använts till något kommer nu till verklig nytta. För oss är spillet från skogen den mest åtråvärda resursen. På det här sättet ökar vi utnyttjandegraden av skogsråvaran högst väsentligt. 

Win-win och win

Restprodukter från skogen kommer till nytta när det eldas och blir till fjärrvärme i Mölndal. Men det finns faktiskt ytterligare en sak som gör det hela ännu bättre ur miljösynpunkt: Vi värmer ju inte vatten bara för att producera fjärrvärme. Vi eldar ju främst för att driva turbinerna som i sin tur ska producera elektricitet. Det är alltså inte bara spillet från skogen som blir fjärrvärme, utan också värmespillet från vår vanliga elproduktion blir fjärrvärme. Det är nästan som bingo ur miljöperspektiv. Det är därför fjärrvärme är ett så smart miljöval.

Tänk dig en smällkall vinterdag när elförbrukningen ökar för att hålla kundernas bostäder varma. Då måste vi producera mer el. Det gör vi genom att elda biomassa för fullt i våra kraftverk. Det är nu som det uppstår mest spillvärme – och den i sin tur blir fjärrvärme till våra fjärrvärmekunder när de som bäst behöver den. I den här situationen är fjärrvärme kanske det smartaste miljövalet av alla. 

PDF icon

Hur fungerar egentligen fjärrvärme?

I den här guiden förklarar vi det lite närmre.

Ladda ner guiden!

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen