Varför är vindkraftverk så fula?

4 min
Alexander Ehrensvärd
23 maj, 2020

Att vindkraftverk förändrar landskapsbilden är helt uppenbart. Många tycker att de är fula och att de påverkar landskapsbilden negativt. Men det finns en anledning till att de ser ut som de gör, och att de är placerade på vissa ställen. Ibland måste man se förbi nackdelarna, speciellt då fördelarna väger mycket tyngre.

Vindkraftverk är stora och de syns på långt håll. Vissa tycker att de ser fula ut, särskilt när det handlar om vindparker med många torn. Men vindkraftverkens storlek och utformning är inte ett resultat av någons tycke och smak, de är ritade och konstruerade för att vara så effektiva som möjligt.

Ju högre desto bättre – och synligare

Vindstyrkan ökar med stigande höjd. Det blåser alltså mer ju högre upp man befinner sig. Därför placeras rotorbladen i ett vindkraftverk ofta på cirka 100 meters höjd. Och då är det inte konstigt att de syns på långt håll.

Och så låter de ju också ...

Vindkraftverken inte bara syns, de låter också. Det här märker man inte när man ser dem i fjärran mot horisonten, men om man står nära hörs ett tydligt ljud från de roterande bladen. Moderna kraftverk låter dock inte lika mycket som äldre modeller och den maximalt tillåtna ljudnivån ligger på 40 dB vid tomtgräns. Hur mycket är då 40 dB? Det är ungefär som ljudet på en lugn gågata. Som jämförelse ligger ett vanligt samtal mellan två personer på ca 60 dB.

Sedan finns det vissa som tror att vindsnurrorna utgör en fara för fåglar och fladdermöss. Men forskning har visat att risken för att de ska krocka med ett vindkraftverk är mindre än risken att flyga in i andra byggnader eller fordon.

Fördelarna överväger nackdelarna

Ibland ser man inte skogen för alla träd, och det är lätt att missa fördelarna med vindel om man bara fokuserar på kraftverkens negativa egenskaper. Om man alltid skulle placera tornen långt ute i ödemarken av estetiska skäl så skulle samhällskostnaderna öka oförsvarligt mycket. Transport, byggnation, underhåll och reparation skulle bli dyrare och i sin tur påverka miljön mycket mer än nödvändigt.

När vi står inför en klimatutmaning måste vi också väga den övergripande klimatnyttan mot den lokala påverkan.

Klimatsmart – både lokalt och globalt

Självklart påverkar all energiproduktion miljön och vindkraft är inget undantag. Men det är ett alternativ som är långsiktigt hållbart, förnybart och som inte producerar utsläpp. De stora vindsnurrorna kommer kanske aldrig vinna en skönhetstävling, men den fossilfria elen som de producerar bådar gott för miljön inför framtiden – både lokalt och globalt.

Lär dig mer om sol- och vindel

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen