<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför ska alla elmätare bytas ut till 2025?

5 min
Alexander Ehrensvärd
7 jan, 2023

Just nu pågår ett omfattande arbete med att byta ut drygt fem miljoner elmätare i Sverige. Mätarbytet görs för att alla elmätare ska klara av att mäta förbrukning per timma eller ännu kortare tidsintervall. De nya mätarna ska också bana väg för både energibesparingar och mikroproduktion av el. Här svarar jag på de vanligaste frågorna kopplade till elmätarbytet.

I november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för så kallade lågspänningskunder, vilket omfattar elmätarna i vanliga bostäder plus elmätare hos mindre och medelstora företagsfastigheter. Regeringens beslut innebär att över fem miljoner elmätare ska bytas ut till den 1 januari 2025, vilket alltså kommer att beröra mätaren hemma hos dig.

Du som privatperson behöver egentligen inte förbereda dig på något särskilt vis. Samtidigt kan det vara intressant att veta mer om elmätarbytet, varför det görs och vem som egentligen ansvarar för vad.

Varför ska elmätarna bytas?

De nya mätarna behöver uppgraderas rent tekniskt för att bland annat registrera mer data och förenkla avläsning av elförbrukningen, något som gynnar både de ­­som säljer och distribuerar el, och dig som slutkonsument av el.

Bland de nya funktionerna finns:

  • Mätning av både uttag och inmatning av el på en detaljerad nivå vilket främjar en effektiv nätdrift och underlättar mikroproduktion av el, exempelvis från solceller.
  • Registrering av mängden överförd energi per timme (med möjligheter till registrering per 15 minuter). Syftet är att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.
  • Ett nytt kundgränssnitt där du kan ta del av mätuppgifter var tionde sekund. Syftet är att öka insynen i förbrukningen för att kunna bli en mer aktiv elkonsument.
  • Registrering av uppgifter om elavbrott för att förenkla för elnätsföretaget och stärka kundens rättigheter.
  • Möjligheter för elnätsföretaget att avläsa och hantera elanläggningen och inställningar på distans.

Vill du fördjupa dig ännu mer kan du läsa om Energimarknadsinspektionens funktionskrav för de nya elmätarna.

Vem ansvarar för elmätarbytet?

Det är ditt elnätsbolag som ansvarar för informationen kring bytet och som utför själva bytet. Elmätaren är elnätsföretagets egendom och det är därför också elnätsföretaget som finansierar bytet av mätaren genom elnätsavgifterna. Bytet innebär alltså ingen öronmärkt avgift som du som konsument ska betala i samband med mätarbytet.

När ska min elmätare bytas?

I Sverige finns cirka 170 elnätsföretag som äger och driver lokala och regionala elnät. En del av dessa är redan färdiga med bytet av mätarna, en del har påbörjat bytet och en del, som vi på Mölndal Energi Nät, ligger i startgroparna.

Du kommer att få mer information från ditt elnätsföretag när det börjar bli dags att byta ut elmätaren i just din bostad. Det är också i första hand till ditt elnätsföretag du ska vända dig om du har frågor. 

Vet du inte vilket elnätsföretag du har? Då kan du kika på Svenska kraftnäts interaktiva karta där du ser vem som äger elnätet där du bor. Du kan också titta på din senaste elnätsräkning.

Bor du i Mölndals tätort och Pixbo och har Mölndal Energi Nät som elnätsbolag så kommer din elmätare att bytas ut någon gång från våren 2023 till hösten 2024.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du behöver inte göra något kopplat till själva mätarbytet. Som ägare eller innehavare av en elanläggning är du dock ansvarig för att anläggningen är säker att arbeta på. Se till att du inte har saker som står i vägen och täcker elskåpet när elmätaren ska bytas.

På de flesta hus sitter elmätaren på utsidan av huset, men ibland kan den sitta inomhus. Då behöver du ge tillträde till din fastighet till den som ska utföra mätarbytet, du ska alltså vara hemma när bytet görs.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Om du är kund hos Mölndal Energi Nät vill vi att du kontrollerar dina kontaktuppgifter. Du gör det genom att logga in på Mina sidor. Med aktuella kontaktuppgifter kan vi hålla dig uppdaterad i god tid inför elmätarbytet.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen