<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elpris kWh - vad betyder det?

3 min
Rikard Nylander
10 jul, 2021

Letar du efter det lägsta elpriset eller funderar du över vad beloppet på din elräkning baseras på? Då är det bra att ha en grundförståelse för termen elpris kWh. I den här artikeln redogör jag för allt du behöver veta om hur elförbrukning mäts.

Vad betyder kWh?

kWh är en förkortning för kilowattimme. Watt är en måttenhet som används för att mäta energi. När man pratar om förbrukad el så använder man wattimmar, alltså hur många watt som används under en timma. För hushåll och mindre företag är det vanligt att man omnämner elförbrukningen i kilo, alltså tusen wattimmar (k=kilo=tusen).

När man pratar om elförbrukning i större skala, tillexempel i ett kraftvärmeverk så använder man begreppet megawattimme, MWh (antalet 1 000 000 watt som används under en timma) eller gigawattimme GWh (antalen 1 000 000 000 watt som används under en timma). När man pratar om elförbrukningen för länder används istället termen terawattimme, TWh (antalet 1 000 000 000 000 watt som används under en timma).

Vad är en normal elförbrukning av kWh?

För att ge perspektiv på hur mycket en kilowattimme är så brukar jag översätta till ett verkligt exempel. På en kWh kan du tillexempel koka runt 50 koppar kaffe eller låta ugnen stå på i 75 minuter.

Det är framförallt elförbrukningen, alltså hur många kWh du förbrukar, som avgör vilket belopp både din elhandelsräkning och elnätsräkning hamnar på.

Om du vill sänka din elkostnad är det mest effektiva sättet att minska din elförbrukning. Med hjälp av verktyg som till exempel vår app Watter kan du enkelt se hur mycket el du förbrukar jämfört med ett liknande hushåll. Ett annat sätt att jämföra är att titta på den statistik som finns om normal elförbrukning. I artikeln normal elförbrukning villa 100 kvm – vad är egentligen normalt, skriver min kollega Karin att den genomsnittliga elförbrukningen för en villa på 100 m2 är 1 650 kWh/år exklusive hushållsel som i sin tur ligger på cirka 6000 kWh/år.

Jämförelsepris – bättre att titta på än kWh priset

Eftersom din elräkning inte enbart utgörs av hur mycket kWh som du förbrukar, utan även en fast kostnad för bland annat administrationskostnader, så blir det oftast missvisande att enbart jämföra kWh priset. För att få en så pass rättvis bild som möjligt bör du istället titta på jämförelsepriset. Det är ett pris som grundar sig på den totala kostnaden för elavtalet. Här kan du se jämförelsepriset för vårt rörliga elavtal.

Så väljer du elleverantör

Vill du ha tips på vad du ska tänka på när du väljer elleverantör? Här får du hjälp att reda ut begreppen så att du kan välja den elleverantör som är bäst för just dig och dina behov.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen