<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elsäkra ditt hem

5 min
Maria Hast
19 sep, 2020

Från elcentralen, eller "proppskåpet", går alla elledningar ut i bostaden. Här sitter säkringarna, eller "propparna", som löser ut om ledningarna blir överbelastade eller om det uppstår något elektriskt fel. Elfel och överbelastning kan uppstå av olika skäl – man kör igång för många elkrävande apparater samtidigt eller att någon petar in något felaktigt i ett eluttag.

Strömavbrott

Om strömmen skulle gå så ska du först och främst kontrollera om en säkring eller jordfelsbrytaren har löst ut. Detta ser du i ditt proppskåp. Hittar du inget fel där så kan du titta ut för att se om gatubelysningen har slocknat eller om det lyser hos grannen. Verkar ingen annan i grannskapet heller ha el så beror avbrottet på ett större elfel på elnätet.

Skulle du drabbas av ett längre strömavbrott så är det alltid bra att vara förberedd med en ficklampa som finns på ett lättåtkomligt ställe – se dock till att byta batterierna med jämna mellanrum, även om lampan sällan används. När den väl behövs så måste den ju fungera. Det är även bra att ha värmeljus och tändstickor till hands för att spara på batterierna vid ett långt strömavbrott.

Jordfelsbrytare

Har du inte redan en jordfelsbrytare installerad hemma så är det något du borde överväga att skaffa. Det är nog den billigaste livförsäkringen man kan ha. Den känner av om strömmen går fel väg på något sätt och bryter då strömmen omedelbart för att minska risken att någon skadas. Bor du i ett område där det åskar ofta så kan det dessutom vara en bra idé att installera ett åskskydd – främst för att skydda elektrisk utrustning, så som TV-apparater och datorer.

Jordade uttag

Något annat man kan göra för att elsäkra sitt hem är att jorda alla eluttag. Ett jordat uttag har en säkring i sig som löser ut och bryter strömmen om en apparat skulle bli strömförande. Har du däremot ojordade uttag så kan du få en rejäl elstöt om en apparat går sönder och blir strömförande. Främst ska det finnas jordade uttag i kök och badrum, eftersom här dessutom finns vatten i närheten. Tänk på att en elektrisk apparat kan leda ström även om den inte används. Så länge den är ansluten till ett eluttag kan den bli strömförande!

Använd rätt produkt på rätt ställe

Om en elektrisk apparat ska användas utomhus så måste den vara gjord för det och därmed också ha en sladd som är för utomhusbruk. Även om det inte regnar just när du använder produkten så finns det mycket mer fukt utomhus, både i luften och marken.

Precis som med mycket annat så finns det bättre och sämre elprodukter. Se därför till att köpa CE-märkta produkter. Detta är en gemensam EU-standard som innebär att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Denna märkning ska finnas på alla produkter sålda i Europa 1990 eller senare.

Säkerhet framför allt

De flesta elarbeten måste utföras av en elbehörig fackman – främst för att det ska bli så säkert som möjligt, men också för att försäkringen ska gälla vid en eventuell olycka. Självklart kan du själv göra enklare elarbeten, som att byta glödlampor och proppar, men är du det minsta osäker på hur du ska göra med något enklare elarbete så kontakta en fackman. El är trots allt jättefarlig om den inte hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Titta gärna igenom Elsäkerhetsverkets checklista för att få koll på om du har ett elsäkert hem.

Så här ska du göra om strömmen går

Ladda ner guiden!

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Prenumerera på bloggen