<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Gröna bolån: kan jag få ett?

5 min
Daniel Gustafsson
6 mar, 2021

Idag erbjuder många banker så kallade gröna bolån, ett bostadslån med lägre ränta, till lägenheter, radhus och villor med låg energianvändning. Ofta krävs det att du har energiklassning A eller B. Även om du inte har det idag så kan du kanske nå dit, med hjälp av solceller eller energisparande åtgärder.

En bra insats för ekonomin och miljön

Att få ett grönt bolån med lägre ränta gör att du kan minska dina utgifter varje månad. Men det är egentligen bara en av många goda anledningar till att göra de här insatserna. Att installera solceller och minska din energianvändning i hemmet gör att du minskar dina energikostnader och gör en bra insats för miljön.

Energiklass bostad – vad betyder det?

Energiklassen beskriver byggnadens energianvändning, där A står för låg energianvändning och G för hög. Ett hus som uppfyller nybyggnadskraven får idag klass C eller bättre. Hos Boverket kan du läsa mer om vad energiklasserna betyder, där kan du också få ut den senast gjorda energideklarationen för ditt hus.

Energideklarationen visar vägen

Det är när man gör en energideklaration som husets energiklass sätts. Det måste finnas en aktuell energideklaration (gjord de senaste 10 åren) för byggnader som ska säljas eller hyras ut. Förutom energiklass kan du också se mer i detalj hur energiförbrukningen ser ut, hur nära du är att nå nästa energiklass, var det går åt som mest energi och framförallt vilka insatser och åtgärder som skulle göra störst skillnad.

Kan jag få ett grönt bolån?

Ligger du på energiklass G är det en stor utmaning att nå upp till A eller B för att få ett grönt bolån. Ligger du däremot på C eller D så finns det absolut en möjlighet. Det finns dessutom de banker som ger en mindre variant av gröna bolån även till de med energiklass C.

Hur kan jag få upp min energiklass?

Det finns flera sätt att minska husets energianvändning, både stora och små.

Faktorerna är framtagna för att vi ska kunna hushålla med våra resurser så effektivt som möjligt och för att minska användningen av fossila bränslen. Vill du läsa mer om olika slags uppvärmningsformer och dess fördelar och nackdelar så har vi skapat den här guiden. Du kan också se till att använda din uppvärmning mer effektivt genom att till exempel trimma inställningarna och se över husets skal och isolering. I den här guiden går vi igenom hur du kan bli mer energismart hemma.

Exempel på insatser:

Hur går jag vidare?

Gör en energideklaration

Om du inte har en aktuell energideklaration så är det bra att göra en. Där kan du se hur nära du är att nå en bättre energiklass. Energideklarationen innehåller en sektion som heter Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder. Här punktar energiexperten upp vilka åtgärder som du kan göra för att fastigheten ska bli mer energieffektiv. Energiexperten gör också en beräkning på hur mycket energi som skulle kunna sparas med de här åtgärderna. Passa också på att prata med energiexperten som ofta kan förklara lite mer och ge dig bra råd.

Energideklarationen har förändrats vid ett par tillfällen, senast 1 januari 2019. En effekt av senaste förändringen är att hus med fjärrvärme idag beräknas ha bättre energiprestanda, då man har tagit hänsyn till fjärrvärmens positiva egenskaper som uppvärmningsform. Du som har fjärrvärme får alltså bättre energiprestanda, och eventuellt en bättre energiklass, om du gör en energideklaration idag jämfört med om du gjort den innan 2019.

Välj vad du ska satsa på

Titta vilka insatser som skulle göra störst skillnad, väg mot kostnaderna att genomföra dem och sätt igång! Beroende på hur nära du ligger energiklassning A och B så kan detta gå rätt snabbt och enkelt, eller vara ett långsiktigt arbete.

Är solceller rätt väg?

Kanske är huset både välisolerat och har LED-lampor och fjärrvärme. Då kan solceller vara den bästa investeringen för dig. Nedan kan du ladda ner en guide om att skaffa solceller, fylld med tips och kloka saker att tänka på.

Till dig som funderar på solceller

Är du intresserad av solceller till ditt tak? Då har vi skapat en guide med information och tips på vad du ska tänka på.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen