<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Har vi tillräckligt med el?

5 min
Rikard Nylander
5 jun, 2021

Nästan varje dag diskuteras det på nyheterna hur vi ska klara klimatmålen och hur vår elförsörjning ska se ut. Ena dagen är det kärnkraftverk som läggs ner och nästa dag är det en debatt om hur vi ska ställa om till en elektrisk fordonsflotta. I den här artikel reder jag ut om vi har tillräckligt med el för att klara av omställningen.

Vi producerar mycket el i Sverige!

I Sverige har vi länge haft en relativt stor elproduktion. Elproduktion kommer i första hand från vattenkraft och kärnkraft, men de senare åren har även vindkraft fått en större roll. Den ökade takten av förnybar energi gör att vi de senaste åren har producerat mer el i Sverige än vad vi har förbrukat. Överskottet exporterar vi till våra grannländer. Under 2020 exporterade vi nästan 16 procent (!) av all el vi producerade. Det motsvarar all den el som kommer från samtliga vindkraftsverk inom våra gränser. Detta trots att fyra kärnkraftsreaktorer har lagts ner sedan 2015.

Hur ser det ut framöver?

Vi kan med andra ord konstatera att vi har tillräckligt med el idag, men hur ser det om några år? För att reda ut det så behöver vi först förstå vad som händer med all elanvändning i landet. När vi får fler elbilar, så leder det så klart till en ökad elanvändning – men inte så mycket som man kan tro.

Däremot finns det stora planer inom industrin. Delvis är det nya industrier, som till exempel en stor batterifabrik i Skellefteå och diverse olika datacenter som planerar att etablera sig. Men det finns även planer från befintlig industri att minska sina koldioxidutsläpp genom att till exempel gå över till el baserade metoder i ståltillverkningen. Utifrån dessa projekt och förändringar så finns det många som har gjort prognoser på hur elförbrukningen kommer se ut framåt i tiden. En relativt vedertagen prognos är att 2045 kommer elförbrukningen vara 50-100 procent högre än vad den är idag.

Går ekvationen ihop?

Genom att jämföra dagens överskott med den framtida elförbrukningen kan man snabbt konstatera att vi behöver mer elproduktion om vi ska kunna vara helt självförsörjande. Frågan är hur vi ska lösa det? Idag är det i första hand vindkraftverk som byggs, och de kommer relativt snabbt in i elsystemet.

Redan 2024 förväntas elproduktionen från vindkraften dubblas jämfört med 2020. På sikt räcker inte detta, utan det krävs mer elproduktion för att möta den förväntade förbrukningen. Det finns flera olika sätt att täcka detta behov, men jag ska inte spekulera i hur vi gör det på bästa sätt. Däremot så vill jag tipsa om en artikel från min kollega Alexander där han lyfter fram olika alternativ, den hittar du här.

Fler utmaningar…

De siffror och jämförelser jag har gjort hittills är hur vår produktion och förbrukningen ser ut över ett helt år. Men eftersom vi inte kan lagra elen som produceras, så måste den förbrukas i samma sekund. Så även om vi över året har ett överskott på el, så kan vi under vissa perioder ha ett underskott. Därför är det viktigt att vi har kopplingarna till våra grannländer. Men här finns också ett behov av framtida lösningar, och redan idag diskuteras det olika sätt för att kunna lagra elen när vi har ett överskott som vi sedan kan använda när vi har ett underskott. Ett alternativ till det är batterilager, både små batterilager i hemmen och stora ute i elnäten, som ska kunna lagra en större mäng el.

Har vi då tillräckligt med el?

Hur ska vi då sammanfatta läget? Jo, att vi i dag och de närmsta åren framför oss har mer än tillräckligt med elproduktion i Sverige för att möta vårt behov, men att vi har utmaningar framför oss. Det finns olika sätt att lösa de utmaningarna, men jag är i varje fall övertygad om att vi kommer lösa dem.

Elförsörjning och strömavbrott

Är du intresserad av att lära dig mer om el och strömförsörjning? I den här guiden kan du läsa om hur strömförsörjningen ser ut i Sverige, vilka orsaker som ligger bakom ett strömavbrott och vem som får tillbaka strömmen först vid ett strömavbrott.

Ladda ner guiden!

Prenumerera på bloggen